Kommunens effektivisering har gjort allt sämre

Värjan på Alva Myrdals gata i Eskilstuna. Här finns flera av Eskilstunas kommunala förvaltningar.

Värjan på Alva Myrdals gata i Eskilstuna. Här finns flera av Eskilstunas kommunala förvaltningar.

Foto: Henrik Holmberg

Insändare2024-02-04 06:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun initierade en översyn utav de stödfunktioner som varje förvaltning har. Arbetet kring effektiv administration genomfördes med stöd utav en extern konsultfirma under flera år.

Resultatet blev en konsolidering utav olika stödfunktioner och denna centralisering innebar att stödfunktionerna inte längre tillhörde sin ordinarie förvaltning. Stödet skulle vara kvar men inte lika verksamhetsnära och syftet med denna konsolidering var att frigöra medel och genom denna effektivisering även skapa ett effektivare arbetssätt.

Jag arbetade då på en kommunal förvaltning med nära koppling till de verksamheter som jag stöttade. Med min centrala placering kom jag långt ifrån verksamheten och verksamheten upplevde ett sämre stöd. Förvaltningen var även frågande kring hur detta nya arbetssätt hade frigjort ekonomiska medel för kärnverksamheterna. Konsulterna som drev detta arbete utgår jag ifrån kostade många miljoner. 

Arbetsmiljön för mig och mina kollegor blev sämre. Kollegor slutade, förvaltningarna upplevde sämre stöd och en ökad otydlighet i vad som låg på förvaltningen och vad som låg på det centrala stödet.

Vi var många som efterfrågade en slutrapport på detta arbete och hur arbetsgivaren kunde visa på både en besparing och ett mera effektivt arbetssätt. Detta tog vi aldrig del av.

Detta är en verksamhet som finansieras utav skatteintäkter och hur har Eskilstuna kommun hanterat detta? Ännu mera intressant blir det i dagens läge med pågående arbete inom flera kommunala förvaltningar som går med ett underskott.

Jag och många med mig skulle vilja ha en redogörelse av hur Eskilstuna kommun har hämtat in medel med detta arbete och hur kvaliteten och stödet blivit bättre?

Jag arbetar inte längre kvar inom Eskilstuna kommun då jag som flera av mina kollegor valde en annan arbetsgivare då min arbetsmiljö blev sämre och att vi själva upplevde en minskad kvalitet i hela processen.

Tacksam för svar.

I Vakteln på Alva Myrdals gata i Eskilstuna finns flera kommunala funktioner.
I Vakteln på Alva Myrdals gata i Eskilstuna finns flera kommunala funktioner.