Kommuner som lyssnar på unga fattar klokare beslut

Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Foto: Linnea Bengtsson

Insändare2024-01-12 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många beslut som fattas av kommun och region påverkar ungas vardag. Ungdomar är experter på hur det är att vara ung i dag och har rätt att vara med och påverka, här och nu, men också för att de är framtidens demokratibärare. Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad. 

Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har funnits i 20 år. Över 200 kommuner har någon gång genomfört LUPP och 100 kommuner gör det återkommande, däribland Nyköping som gjort LUPP vart tredje år sedan 2015.

Enkäten tillhandahålls kostnadsfritt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Nu är anmälan till 2024 års LUPP öppen. Myndighetens mål är att ännu fler kommuner väljer att genomföra LUPP för att få bättre kunskap om vad unga tycker och göra unga delaktiga.

Med hjälp av LUPP kan kommuner få insikt i hur unga har det och vad de tycker om olika saker, som fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, arbete, samhälle och demokrati. Det är kunskap som behövs för att fatta beslut som speglar ungas levnadsvillkor, vardag och framtidsdrömmar.

LUPP är mer än en enkät. LUPP möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete där kommunens unga står i centrum. Som en del av LUPP-cykeln involveras ofta unga för att ge inspel till såväl tolkningen av resultaten som lämpliga åtgärder. Det är viktigt att unga och politiker i kommunen möts i uppföljningen av LUPP.

Ett sätt att arbeta som nyttjas av flera kommuner är att anlita unga kommunutvecklare som arbetar vidare med LUPP-resultaten och fungerar som en länk mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Enligt en ny MUCF-rapport tycker 97 procent av kommunerna som använder sig av LUPP att enkäten bidrar till att göra unga mer delaktiga. I ungefär hälften av kommunerna har LUPP bidragit till faktiska förändringar i kommunens ungdomspolitik.

Flera kommuner berättar om hur LUPP har bidragit till att ungdomsfrågorna prioriterats högre i den kommunala verksamheten och ökat ungas delaktighet i processerna. Det finns exempel på konkreta åtgärder som med relativt enkla medel kunnat genomföras tack vare LUPP, som mötesplatser för unga och förändringar i skolmaten. 

Kommuner som verkligen vill arbeta med ungas delaktighet i samhällsutvecklingen och värna demokratin måste basera sina beslut på fakta om och från unga och involvera unga i processen. Unga har rätt att vara med och påverka både sin egen vardag och samhällsutvecklingen. LUPP gör det möjligt.