Kommunpolitiker, ta ert skolansvar nu!

Det vilar ett tungt ansvar på lokala politiker att agera för att bryta utvecklingen inom skolan, menar insändarskribenterna.

Det vilar ett tungt ansvar på lokala politiker att agera för att bryta utvecklingen inom skolan, menar insändarskribenterna.

Foto: Alexander Olivera/TT

Insändare2023-02-09 07:23
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är satt under stor press med effektiviseringar varje år förutom att allt blir dyrare. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande – det är ni politiker som har det yttersta ansvaret för skolan idag. 

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi står enade. Självklart även i Eskilstuna! 

Vi i Sveriges Lärare behöver och arbetar för: 

  1. En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever. 
  2. Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. 
  3. Att ni politiker ser till att Eskilstuna blir en attraktiv arbetsgivare som tar lärarbristen på allvar och ökar lärarnas status. 

Vi är i början på en ny mandatperiod och redan nu har vi i Eskilstuna stora utmaningar ekonomiskt men även kring den hot- och våldssituation som finns i vår stad. Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras. Ni kommunpolitiker måste försäkra er om att alla elever klarar sin skolgång och får en bra start i livet! Alla vet att prislappen annars blir för hög för individen och slutligen även för skattebetalarna. 

Det osäkra och besvärliga läget i kommuner och omvärld gör att vi i Sveriges Lärare känner stark oro. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas när kommunen sviker skolan och barn- och elevgrupperna blir större. De som får betala det högsta priset är elever med särskilda behov. 

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande för att kraven i skollagen ska kunna uppfyllas.

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Ta ert skolansvar nu!