Kontrakt med föräldrarna ska ge studiero i skolan

Insändare 6 augusti 2022 08:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna vill stärka lärarnas befogenheter i klassrummet för att kunna säkerställa ordning och studiero för alla elever. Vi i Liberalerna vill införa ett förväntanskontrakt mellan vårdnadshavare och skola om vad som förväntas av den enskilde eleven och hur man beter sig mot andra. För de som inte klarar av undervisning i större klass ska vi ha särskilda undervisningsgrupper för att trygga rätten till undervisning för alla elever och trygga lugn och ro i klassrummet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa