Korta köerna och öka valfriheten

Insändare 23 mars 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär ett onödigt lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienternas tillstånd förvärras.

Vi vill öka resurserna till hälso- och sjukvården för att korta köerna. Den administrativa personalen ska avlasta läkare och sjuksköterskor så att de får mer tid till den patientnära vården.

Liberalerna vill flytta vården närmare dig. Du ska kunna välja en fast husläkare på din vårdcentral. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna övrig vård som du kan behöva, de förbättrat kontinuiteten och gör vården mer effektiv. Förebilden finns i de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare ansvarar för omkring 1 200 patienter.

Vår ambition är att kapa all onödig väntan. Tillgängligheten måste öka. Den nationella vårdgarantin måste gälla även i Sörmland.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa