Kristdemokraterna vill inte avveckla Thomasgymnasiet

Insändare 10 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av artikel i EK/ST 30 november

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.  

Vi arbetar för en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet.   

Vår utbildningspolitik fokuserar i stället på kunskap, klassisk bildning och arbetsro. Vi arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla elever behandlas med respekt.  

En skola med ordning, där eleverna känner sig trygga och behandlar varandra med respekt, är en förutsättning för lärande och att kunskapen ska kunna stå i fokus.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa