Kunderna bör jämföra tandvårdskostnader

Insändarskribenten tycker att kunderna ska jämföra och ifrågasätta tandvårdskostnader.
Insändarskribenten tycker att kunderna ska jämföra och ifrågasätta tandvårdskostnader.

Insändare 13 november 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack för svaret från Folktandvården Sörmland den 7/11.

Tyvärr fick jag fler funderingar efter detta.

När jag fick kostnadsförslaget från Folktandvården Sörmland på min behandling, noterade jag att deras pris låg 2.392 kronor över referenspriset. Efter några minuters sök på internet så hittade jag tandpriskollen.se, där uppgifter om prissättningen för tandvård redovisas. Det är Tandvårds- och Läkemedelsverket som har regeringens uppdrag att ta fram dessa uppgifter så att kunderna kan jämföra tandvårdskostnader. Där framgår också att alla tandläkare i Eskilstuna (utom en) ligger över referenspriset/medianpriset. Kanske något för media att gräva i och undersöka varför Eskilstuna är en dyr ort för tandvård. Men vi kunder behöver också vara ifrågasättande och jämföra priser.

I svaret från Folktandvården Sörmland så motiverades också det 26 procent högre priset med att man har en längre behandlingstid och annat materialval för kundens bästa. Borde det inte vara så att man har ett grundpris lika med referenspris som utgångspunkt inför en diskussion med kunden om eventuellt tillval av extra behandlingstid och val av ett bättre och dyrare material.

Ämnen du kan följa