Kunskap och finansiering krävs för skolan i Strängnäs

Insändare 16 augusti 2022 20:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtliga partier hävdar att de vill satsa på skolan – toppen!

Att gå från vallöften och floskler till faktisk verkstad kräver dock sakkunskap och finansiering.

De skolresultat som vi nu ser i Strängnäs kommun är ett resultat av flerårig underfinansiering, ”effektiviseringar” och synen på skolan som industriella produktionsenheter. Det finns sedan många år uppdämda behov av uppdatering av institutioner, skolbibliotek och skolornas fysiska miljö såväl för eleverna som för personalen. Tidigare fanns viktig kring- och stödpersonal; dessa har ”effektiviserats” bort och uppgifterna har istället vältrats över på lärarna.

Arbetsmiljön på flera av våra grundskolor är rent ovärdig och ohälsosam med en ljud- och stressnivå som inte skulle tolereras på någon annan arbetsplats. Detta påverkar betygsresultatet och elevernas inlärning.   

Lärarnas Riksförbund kräver att personaltätheten ökas/återställs och att taket för undervisningstid återgår till tidigare nivåer – 960 min/vecka på grundskolan och högst 500p/år per lärare på gymnasiet och vuxenutbildningen. Därutöver kan ett mentorsuppdrag läggas med högst 13 elever per lärare. På detta sätt ges rimlig tid till för- och efterarbete, elevsamtal, möten och fortbildning med kvalitet.

Det pratas mycket om att Strängnäs kommun och våra friskolor vill vara attraktiva arbetsgivare – det är dags att lämna tjusiga powerpoints och istället göra verklighet av allehanda ”strävansmål”. 

Arbeta konkret med att erbjuda en rimlig arbetsbörda och en konkurrensmässig lönenivå och livslöneutveckling. På detta sätt kan vi hejda lärarflykten, höja andelen legitimerade lärare och hitta tillbaks till skolor som såväl elever som lärare, skolledare och övrig personal längtar efter att gå till.

Efter höstens val blir det säkert många nya krafter i vårt politiska styre. Mina uppmaningar till er är dessa:

  • Underskatta inte vikten av era uppdrag – det är NI som ansvarar för förutsättningarna som krävs för att ge våra barn goda möjligheter i skolan och detta kräver, som jag redan nämnt, sakkunskap och finansiering.
  • Politiska partier – se till att tillsätta nämndledamöter som har tid för och brinner för sina uppdrag. Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden måste ges möjlighet att tillbringa flera dagar per termin ”på golvet” i våra skolor. 
  • Utnyttja den fantastiska resurs som lärare och övrig personal i våra skolor utgör, jag lovar att ni kommer att hitta konkreta, verksamhetsnära, lösningar bara ni ger dem möjlighet att komma till tals.

Tack för ert politiska engagemang och jag önskar er lycka till i ert viktiga uppdrag.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Gamla Thomasgymnasiet kan bli skola eller kulturcentrum – kommundirektören: "Vill inte kommentera innan kommunstyrelsen"

Gamla Thomasgymnasiet kan bli skola eller kulturcentrum – kommundirektören: "Vill inte kommentera innan kommunstyrelsen"

De två partierna ska styra Strängnäs – Jacob Högfeldt (M): "Har inte förhandlat med andra"

De två partierna ska styra Strängnäs – Jacob Högfeldt (M): "Har inte förhandlat med andra"

Insändare: SD: Öppna för samtal med samtliga partier

SD: Öppna för samtal med samtliga partier

Insändare: Dags att ta nästa steg i utvecklingen av skolsystemet

Dags att ta nästa steg i utvecklingen av skolsystemet

Insändare: Kommunalt trygghetsboende behöver vara biståndsbedömt

Kommunalt trygghetsboende behöver vara biståndsbedömt
Visa fler