Kvaliteten på vården ska inte förändras av larmen

Insändare 17 juni 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Anhörig: Ofattbart att nattpersonal ersätts med larm” 9 juni 2020.

Ingen ska behöva vara orolig över den vård och omsorg vi erbjuder våra äldre. Både du som anhörig och din närstående ska känna er trygga med det arbete vi utför och hur vi utvecklar våra verksamheter. Vi prioriterar demensvården och har ett specialistteam som är inriktat mot demensfrågor. Teamet består bland annat av specialistsjuksköterskor som håller utbildningar för personal. Dessutom anordnas särskilda nätverksträffar för undersköterskor inom demensvården. 

För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi förändra våra arbetssätt och ta hjälp av ny teknik. De nya larmen på vård- och omsorgboenden medför att vi kan införa ett nytt arbetssätt på boendena nattetid. Kvaliteten på vården till våra äldre ska inte förändras i och med att vi inför larmen. Snarare är vår förhoppning tvärtom, eftersom larmens funktioner går att individanpassa och möjliggör en större rörlighet i våra boenden. Det går att 
koppla kamera och talfunktion till larmen. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter för att erbjuda bästa möjliga trygga vård. De fyra boende som nu får nya larm, arbetssätt och bemanning är de vars enheter där larmen och nya arbetssätt väntas ge störst effekt. Boendena har valts ut utifrån bland annat antal boende, boendekategorier, våningsplan och medarbetare. Vi inför bara förändringar där vi bedömer att de fungerar och utvärderar vårt arbete löpande. Genom förändrade arbetssätt och att använda ny teknik kan vi frigöra personalresurser för att använda kompetensen där den gör mest nytta.  

Till sist vill jag tipsa om vårt anhörigcentrum som erbjuder stöd till anhöriga. Mer information finns eskilstuna.se/anhorig eller telefon 016-710 71 94.

Ämnen du kan följa