L vill ge 19 miljoner i coronastöd till skolan

Med Liberalernas satsningar ska ingen elev som drabbats av studieskulden behöva gå ut grund- eller gymnasieskolan utan fullständiga betyg, skriver Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Med Liberalernas satsningar ska ingen elev som drabbats av studieskulden behöva gå ut grund- eller gymnasieskolan utan fullständiga betyg, skriver Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Foto: Berit Roald/NTB/TT

Insändare2022-06-07 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På kommunstyrelsen den 17 maj behandlades delårsrapporten där det beslutades om ett engångsvis riktat coronastöd på 10,5 miljoner till vård- och omsorgsnämnden och 9,5 miljoner till skolnämnderna. Efter dessa riktade stöd beräknar kommunen ha ett överskott på 19 miljoner kronor.

Liberalerna har valt att dubbla coronastödet till skolnämnderna, som vi anser är alldeles för litet idag. Det totala coronastödet till skolorna uppgår med Liberalernas förslag till 19 miljoner kronor som en engångsvis riktad satsning. 9,5 miljoner avsätter vi för en särskild fond med anledning av omvärldsläget och de prishöjningar som kan drabba kommunens verksamheter.

Vi befarar att det har skett stora kunskapstapp i skolorna och ett ökat utanförskap som kan leda till en ökad risk för unga att rekryteras in i kriminella gäng. Liberalerna menar att coronastödet till skolan kan användas för att ge skolpersonal återhämtning, mer tid till planering av undervisning och punktmarkeringar för att öka kunskapsresultaten.

Med den gångna pandemin står vi inför en stor studieskuld till Eskilstunas elever och därför låter vi skolsatsningarna få ta stor plats från Liberalerna. Med Liberalernas satsningar ska ingen elev som drabbats av studieskulden behöva gå ut grund- eller gymnasieskolan utan fullständiga betyg.