Läget av ny skola i Mesta bör utredas mer innan beslut

Insändare 13 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny grundskola, med upp till 1000 elever i F1-9, är planerad att byggas mitt i villaområdet i Mesta vid Triangelborg. Den informationen lämnades vid ett möte på Mesta skola av grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S) 26/4. Den här processen har pågått i många år, och olika förslag har diskuterats, men nu återstår tydligen bara ett alternativ. 

Det finns dock ett annat alternativ, ”Skolan vid sidan av byn”, som bara har behandlats summariskt. ”Skolan vid sidan av byn” innebär att den nya skolan placeras i anslutning till Mesta IP på ett markområde (idag åkermark) vid vägkorsningen in mot Mesta centrum. Triangelns IK:s verksamhet kommer inte att påverkas då Mesta IP behålls. Friytan per elev kan ökas betydligt, jämfört med ”Skolan mitt i byn” som endast har cirka 20 kvadratmeter per elev (rekommenderat värde är minst 30 kvadratmeter). Dessutom finns utmärkta möjligheter att använda Mesta IP och närliggande skogsområde för olika idrotts- och friluftsaktiviteter. Trafiksituationen förbättras då trafikflödet (föräldrar som lämnar och hämtar sina barn) kan ledas in från Gillbergaleden och ut igen utan att behöva åka in i villaområdet. Närheten till busslinjen behålls, eventuellt kan man leda om busslinjen vid vissa tidpunkter. Ytterligare en fördel är att skolan kan expandera i framtiden, vilket inte är möjligt med ”Skolan mitt i byn”. 

Mark behöver dock anskaffas, men det borde inte vara avgörande för en skolas lokalisering. Det kan även finnas oklarheter avseende markens beskaffenhet, vilket måste utredas närmare, detta gäller förmodligen också för ”Skolan mitt i byn”. 

Men varför välja att tränga in kommunens största och modernaste grundskola i ett tättbebyggt villaområde? Det finns säkert olika uppfattningar om detta, boende mitt i byn, som vill ha lugn och ro i sin närmiljö föredrar säkert andra alternativ och det finns säkert barnfamiljer som tycker att det är bra med en ”Skola mitt i byn” och andra som föredrar en ”Skola vid sidan av byn”. Ett sådant här viktigt beslut behöver utredas mer, trots att kommunen har hållit på med detta i många år. Enligt uppgift kommer den politiskt styrande majoriteten i kommunen inom snar framtid att lägga fram förslaget ”Skolan mitt i byn” för beslut i kommunstyrelsen och sedan gå vidare med detaljplanearbetet. Då kan vi som bor i Mesta med omnejd lämna synpunkter, men bara på ett totalt sett sämre alternativ. ”Skolan vid sidan av byn” förtjänar att utredas närmare innan kommunstyrelsen tar beslut om att påbörja detaljplanearbetet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa