Lägre hastighet – även bra för miljön

 Större bränsleförbrukning är inte bara skadligt för ekonomin utan betyder också att mer koldioxid släpps ut, skriver Håkan Jonsson

Större bränsleförbrukning är inte bara skadligt för ekonomin utan betyder också att mer koldioxid släpps ut, skriver Håkan Jonsson

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Insändare2022-06-09 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till insändaren "NTF har utvecklats till en förbudsorganisation" publicerad den 2 juni.

Ulf Parde beklagade sig över att NTF alltid propagerar för lägre hastigheter på våra vägar. Jag har ingen som helst koppling till NTF men det är svårt att bortse från statistik. Lägre farter ger färre dödsfall vid olyckor. Det är beklämmande att det finns bilister som gärna accepterar fler dödsfall bara de får köra så fort de vill. Då Trafikverket ville sänka maxhastigheten på några norrlandsvägar från 90 km/tim till 80 km/tim blev motståndet kompakt. Även här var Trafikverkets motiv att rädda människoliv. Men det finns en annan aspekt som sällan kommer fram i debatten. En förbränningsmotor drar mer bränsle per kilometer vid högre hastigheter. Trots den senaste tidens uppgång av bränslepriserna tycks många vara helt ovetande om detta då hastigheterna inte har förändrats speciellt mycket. Större bränsleförbrukning är inte bara skadligt för ekonomin utan betyder också att mer koldioxid släpps ut som ju, som alla vet, bidrar till att jorden värms upp. 

Allt hänger ihop. Extrem torka med svårsläckta skogsbränder, permafrostens upptining med utsläpp av metangas, som är ännu skadligare än koldioxid, avskogning av regnskog för att odla mer lönsamma grödor, växter och djur som dör ut då de inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt till klimatförändringarna, golfströmmens transport av varmvatten till jordklotets norra delar som riskerar avstanna och bilismens och övriga transporters ohämmade utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Om Ulf Parde och andra med samma attityd inte ändrar sin inställning kommer katastrofen drabba oss fortare än vi anar.