Lärarna lägger grunden för kunskap och demokrati

Insändare 30 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 5 oktober, firar vi Världslärardagen. I år uppmärksammar vi särskilt skolans och lärarnas betydelse för demokratin. 
Det saknas lärare i Eskilstuna, i Sverige och i världen. 250 miljoner barn saknar i dag förutsättningar att gå i skolan. För att ge dem alla en bra utbildning skulle miljontals lärare behöva anställas. Utbildning och kunskap lägger grunden för demokratin och lärare har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet. Det gäller inte minst i tider av osäkerhet och stora samhällsutmaningar. Mot förfalskade eller snedvridna nyheter hjälper bara kunskap och källkritik och därför är vi lärare en av samhällets viktigaste resurser.

För att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få mycket bättre förutsättningar att göra vårt viktiga arbete. Arbetsvillkoren måste förbättras och arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler legitimerade kollegor. Vi måste få tid till att planera och följa upp vår undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet. På varje skola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar. Då kan vi lärare ge alla barn och elever det stöd de har rätt till.

Den försämrade likvärdigheten och de växande klyftorna i skolan idag är ingen bra grogrund för en stark demokrati. Skolmisslyckanden och utanförskap leder till minskad delaktighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Vi behöver ge alla barn och elever, oavsett bakgrund, likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Detta är ett av de viktigaste uppdragen för er nyvalda politiker i Eskilstuna.

På Världslärardagen 5 oktober skickar vi också en tanke till alla kollegor runt om i världen. Varje dag gör de, precis som vi, sitt yttersta för att ge barn och unga kunskap och utbildning. Utan lärare vore världen en sämre plats. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa