Läs alla handlingar innan påskrift

Skriv inte på några handlingar hos banken utan att ha läst dem ordentligt. Annars kan det stå dig dyrt.

Skriv inte på några handlingar hos banken utan att ha läst dem ordentligt. Annars kan det stå dig dyrt.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-07-26 08:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visste att SEB banken skriver ut fullmakter när anhöriga kommer in med en dement anhörig och får den att sätta sin namnteckning på papperet utan att förstå vad som händer.
Nu har även Rekarne sparbank gjort Gåvohandlingar åt gåvotagaren ch sänder dom till gåvotagaren för granskning. Efter det går allt fort och gåvogivaren ska skriva på utan att få läsa handlingen. Bland papperna fanns det lånereverser så nu är givaren skyldig pengar också till gåvotagaren samt gåvan.
Är det så här bankerna ska arbeta?
Så lita aldrig på bankerna. Läs alla handlingar innan påskrift.