Logistikparken – naturområden hade kunnat bevaras

Jag hade önskat att logistikparkens ledning hade knutit till sig någon person med kunskap om klimat och naturvärden, skriver signaturen "Kjulabo sen 1954".
Jag hade önskat att logistikparkens ledning hade knutit till sig någon person med kunskap om klimat och naturvärden, skriver signaturen "Kjulabo sen 1954".

Insändare 7 maj 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jimmy Jansson, var plockar du dina lingon? Det kan i alla fall inte vara på Kjulamon, för den finns inte kvar. På den vackra grusåsen har många eskilstunafamiljer genom åren plockat sina lingon och njutit av susande tallar. Matjordslagret och nästan alla träd är nu borta och i stället finns asfalterade ytor och stora, glest utplacerade, industribyggnader. Eskilstuna logistikpark täcker enligt dess hemsida 420 hektar, vilket till exempel motsvarar 1400 villatomter á 3000 kvadratmeter. Jag har förstått att området planerar att utökas både norrut och söderut. Intressenter söks till ”hållbara etableringslösningar”, till exempel datacenter ”för dig som vill vara grön”. Vad är det som är så hållbart och så grönt?

När man i Brasilien tar bort skogen på stora områden i Amazonas leder det till protester och oro för att hela jordens klimat påverkas både vad gäller temperaturökning och förändrad fuktbalans. I Sverige finns en debatt om skogsbolagens kalhyggen och dess negativa inverkan på djur och natur och även klimatet. Man inser lätt att stora svarta asfaltytor absorberar mer solljus än tallarnas trädkronor. Och hur påverkas vattenföringen i marken?

Jag hade önskat att logistikparkens ledning hade knutit till sig någon person med kunskap om klimat och naturvärden. Det hade gått att göra etableringen på ett helt annat sätt, som inte hade totalförstört områdets naturvärden och samtidigt hade reducerat klimatpåverkan. Man kunde ha lämnat stora delar av skogen intakt så att byggnaderna hade legat inbäddade i grönska.

Kan jag hoppas på att Eskilstuna kommun startar ett trädplanteringsprojekt för restaurering av naturvärdena i det nuvarande ökenliknande området och att kommande utökningar görs på ett sätt som inte skadar naturen och klimatet? 

Ett argument för etableringen av Logistikparken är att skapa arbetstillfällen. Det är vällovligt! Så hur många arbetstillfällen har det blivit hittills?

Med vänlig hälsning

Ämnen du kan följa