Lösningen är inte bara att ersätta kött med vegetariskt

Det är inte bara animaliska produkter som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Odlingen av sojabönor kräver också stora mängder gödningsmedel, vatten och energi påpekar skribenten.

Det är inte bara animaliska produkter som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Odlingen av sojabönor kräver också stora mängder gödningsmedel, vatten och energi påpekar skribenten.

Foto: Maurilio Cheli

Insändare2023-02-17 07:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar från EK:s sajt på artikeln "Vegonorm i skolan skulle göra enormt stor klimatnytta" i EK 6/2.

Påståendet att animaliska produkter är den största bidragsgivaren till utsläpp av växthusgaser inom livsmedelsindustrin är bara delvis sant. Även om det är sant att kött- och mejeriprodukter bidrar avsevärt till utsläppen är det felaktigt att påstå att lösningen enbart ligger i att ersätta dessa produkter med växtbaserade alternativ. 

Verkligheten är mycket mer komplex och kräver en övergripande strategi med en rad olika åtgärder. Ett stort problem med detta påstående är att man bortser från att produktionen av växtbaserade livsmedel också kan leda till betydande utsläpp. Till exempel kräver produktionen av sojabönor, en viktig ingrediens i många växtbaserade produkter, stora mängder gödningsmedel, vatten och energi. Den avskogning som följer av sojabönsodlingen kan också bidra till utsläppen, liksom frigörandet av koldioxid från marken.

Sammanfattningsvis är det viktigt att minska utsläppen från livsmedelsindustrin, men lösningen är inte så enkel som att främja veganism. En mer övergripande strategi som tar hänsyn till hela livsmedelssystemet, från produktion till konsumtion, är nödvändig för att effektivt ta itu med frågan om utsläpp av växthusgaser. Detta tillvägagångssätt bör prioritera åtgärder som minskar utsläppen samtidigt som man säkerställer livsmedelstryggheten och jordbrukarnas och samhällenas försörjningsmöjligheter.