LOV har varit positivt för hemtjänsten i Strängnäs

Lagen om valfrihet har haft en positiv inverkan på hemtjänsten i Strängnäs, menar Liberalerna.

Lagen om valfrihet har haft en positiv inverkan på hemtjänsten i Strängnäs, menar Liberalerna.

Foto: TT

Insändare2022-07-21 07:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet (V) i Strängnäs skriver i en insändare 11/7-22 att det är bevisat att Lagen om Valfrihet (LOV) inte är positiv. Dock läggs inga fakta fram som stöd. Om man tar Strängnäs hemtjänst som utgångspunkt, levererar den privata och kommunala hemtjänsten samma nivå på servicen, medan den kommunala är cirka 200 kronor dyrare per timme. Under perioden 2013–2020 har den kommunala hemtjänsten gått med en årlig förlust på 13 mkr. Det är bortkastade pengar för kommunens skattebetalare. De enda som förlorade på LOV var förvaltningen som inte längre kunde driva sin centralplanering och bestämma över de äldre. 

Tvärtemot vad V påstår har LOV bidragit positivt till hemtjänsten i Strängnäs. Detsamma gäller Strängnäs friskolor, som etablerades efter ett föräldrauppror över den dåliga standarden på de kommunala skolorna. Bristerna i de kommunala skolorna gjorde att friskolor etablerades; inte företag som ville etablera sig. Friskolorna i Strängnäs drivs inte av företag.

V har rätt i att det är fråga om ideologi. Liberalerna sätter individens valfrihet, medbestämmande och välstånd främst. För V tycks däremot kollektivets makt över individen vara det viktigaste. Det är den liberala demokratin som skapat välståndet i världen. Där man sätter kollektivet i förarsätet skapas auktoritära system som inte kan generera allmän välfärd, såsom i Kuba, Venezuela, Ryssland och Kina.

Liberalerna kämpar för individens valfrihet och därmed LOV och friskolorna.