Lyssna på vetenskapen – och förvräng den inte

Det är oansvarigt att i Sveriges riksdag beskriva klimatkrisen i förminskande ordalag och därmed ursäkta det högerkonservativa blockets bedrövliga klimatpolitik skriver Ingela Bollgren Hjertqvist, medlem i Klimatsvaret – CCL Sverige.

Det är oansvarigt att i Sveriges riksdag beskriva klimatkrisen i förminskande ordalag och därmed ursäkta det högerkonservativa blockets bedrövliga klimatpolitik skriver Ingela Bollgren Hjertqvist, medlem i Klimatsvaret – CCL Sverige.

Foto: Ethan Swope

Insändare2022-11-24 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lyssna på vetenskapen brukar Greta Thunberg säga. Men det gäller att genomskåda när vetenskapen utnyttjas i vilseledande syfte.
I höstens första riksdagsdebatt begärde en känd klimatskeptiker och numera riksdagsledamot (SD) ordet och berättade för den församlade riksdagen att klimatförändringarna överdrivs och är ett mindre problem för Sveriges del. ”Det är fler som dör av kyla än av värme” var ett påstående som sedan upprepades av Jimmie Åkesson i första partiledardebatten för att understryka att han tycker att klimatfrågan gärna kan tonas ner. 

Ja hur hänger det ihop? I sak stämmer påståendet, men måste ses i sitt sammanhang. Det bygger på statistiska studier som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Under en följd av år har dödlighetssiffrorna i förhållande till de varierande lokala utomhustemperaturerna registrerats på hundratals platser runt om i världen. Extremt varma dagar medförde ökat antal dödsfall, men särskilt tydlig var ökningen under extremt kalla dagar.

Men ”extrema” temperaturer varierar naturligtvis beroende på plats på jorden, och särskilt i delar av Afrika och på isolerade platser i Kina medförde riktigt kylig väderlek att fler människor dog. Samtidigt visade statistiken också att andelen dödsfall som kunde kopplas till extrema värmeböljor ökade efterhand från 2000 till 2019.

Men säger denna studien något om klimatkrisen i vidare mening? Nej, den stigande globala medeltemperaturen får följder som måste mätas med helt andra mått. FN:s generalsekreterare beskrev i sitt öppningsanförande på COP 27 i Egypten hur klimatförändringarna nu sker i katastrofal takt och berör alla kontinenter. Så hur många dör till följd av alla väderkatastrofer i spåren av den globala uppvärmningen? Ja, hur många dör i orkanerna i Mellanamerika, i skyfallen i Pakistan eller i torkans och svältens Somalia?
Det är oansvarigt att i Sveriges riksdag beskriva klimatkrisen i förminskande ordalag och därmed ursäkta det högerkonservativa blockets bedrövliga klimatpolitik.