Många förskollärare i Eskilstuna är helt slut

Företrädare för Sveriges Lärare Eskilstuna vill att politikerna öppnar ögonen.

Företrädare för Sveriges Lärare Eskilstuna vill att politikerna öppnar ögonen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen (TT)

Insändare2023-11-28 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "(V)em vill leva i Maria Cherguis verklighet?", publicerad tidigare i november.

Sveriges Lärare Eskilstuna får återigen på kort tid påminna politikerna om hur verkligheten i Eskilstuna kommuns förskolor ser ut. Vi verkar nämligen ha lite olika syn på detta. Johan Lidén ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige skriver i en debattartikel om hur nöjd han som vårdnadshavare är med Eskilstuna kommuns förskolor. Det är bra. Som politiker behöver Johan dock vidga sina vyer lite. Självklart är förskollärare alltid, liksom andra lärare, professionella i mötet med vårdnadshavare. Då ligger fokus på barnet och dess vistelse i verksamheten. Det är inte fokus på förskollärarens arbetsmiljö. Att vara professionell utåt är inte samma sak som att ha en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar för yrket. 

Vi på Sveriges Lärare i Eskilstuna besöker alla Eskilstuna kommunala förskolor varje termin. Den här terminen har vi mött en övervägande stor andel förskollärare som är helt slut. Med gråten i halsen delar många med sig av hur stressigt yrket har blivit, att förutsättningarna är små, att de har sömnproblem och ständig huvudvärk orsakat av stress i yrket och en hopplöshet då inga förbättringar sker utan snarare försämringar. ”Jag är här i alla fall”, svarade en förskollärare när vi frågade hur denna mådde. Det oroar oss. Det borde oroa er politiker också. Något som även är bekymrande är de yngre förskollärare vi möter som efter bara några få år i yrket vänder sig till oss och frågar hur lång uppsägningstid de har. De vill nämligen byta till ett mer hållbart yrke för hälsans skull. 

Ni som politiker vet väl om att sjuktalen för förskollärare är fortsatt höga trots att pandemin är över. Som fackförbund hoppas vi att denna trend vänder. Vi utgår ifrån att ni politiker jobbar för det. Det är nämligen ni som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön. Tyvärr har vi i dagarna fått ta del av att organisationen ännu en gång ska anpassas efter kostymen. Riskerna finnas att sjuktalen inte kommer minskas på grund av detta och arbetsbelastningen kommer knappast att bli bättre. 

Som politiker förstår vi att ni tittar på statistiken över att vi har bland de minsta barngrupperna i förskolan. Det är kul att det är en positiv siffra. Synd bara att det inte verkar vara många av de som faktiskt jobbar inom förskolan som delar denna syn. Det är viktigt att förstå att denna siffra mäts 15 oktober, den speglar inte hur hela verksamhetsåret ser ut. Det går att läsa i underlaget från SCB ”Rampopulation är samtliga barn och samtlig personal i arbete med barn alternativt rektor i förskolan den 15 oktober 2022. Barn och personal som har slutat före eller börjat efter den 15 oktober ingår därför inte i slutstatistiken”. Ni politiker behöver se helheten, inte bara en siffra på pappret. Även om denna siffra är något som ni kan jämföra Eskilstuna med mot andra städer. Verkligheten är också en viktig faktor. Välkomna ut på verksamhetsbesök.

Nu vill på Sveriges Lärare Eskilstuna att ni politiker öppnar upp ögonen. Vill ni ha behöriga förskollärare kvar i Eskilstuna kommuns förskolor behöver ni jobba för det nu! Idag är det bara cirka 35 procent behöriga förskollärare i Eskilstuna kommuns förskolor.