Missuppfattning om digitala matinköp

Insändare 7 september 2022 08:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "Kunskapsbrist i äldreomsorgen?" Publicerad den 30/8.

Tack, Arbetsgruppen för äldres liv och hälsa i Eskilstuna / MS för att ni ger oss möjlighet att korrigera de missuppfattningar som verkar råda kring digitala inköp.

Digitala inköp handlar dels om att fler individer ska ges möjlighet till större flexibilitet och självständighet kring matinköp, dels om att förenkla och effektivisera den idag mycket resurs- och tidskrävande situationen kring matinköp. Digitala inköp syftar till att bredda utbudet av tillgängliga mataffärer, förenkla processen kring beställning av mat och effektivisera transporterna av den enskildes matkassar. Det kommer att skapa en bättre situation både för den enskilde och vår personal. 

För de som kan är möjligheten att sköta sina matinköp med hjälp av BankID förstås väldigt bra. De som inte har möjligheten att göra sina matinköp själva kommer givetvis få stöd och hjälp av våra medarbetare att göra dessa inköp på olika anpassade sätt. 

Ingen kommer att stå utan sina matkassar.

Vänliga hälsningar,


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa