Moderat kommun ger upp privata hemtjänsten

Insändare 22 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel 15 december skrev jag om hur Lomma kommun tagit hem privata hemtjänsten. De har också lagt den, tillsammans med särbo, i en egen enhet för att få en helhetssyn, arbeta smartare och samla kompetenser, kompetensutveckling av medarbetarna och ett utökat aktivitetsutbud. Enligt kommunalrådet (M) kan man då garantera socialtjänstens krav på god kvalitet och likvärdighet för alla.

Den modell som Strängnäs kommun för tillfället arbetar med är upphandling av 50 % av hemtjänsten och kommunens egen på 50 %. Den privata i halva kommunen och den kommunala i andra halvan. Jag utgår ifrån att det är ett sätt att pressa kostnaderna då det billigaste anbudet måste vinna och man då även pressar kostnaderna för den kommunala delen.

Att som Lomma samordna verksamheter verkar vara ett mer positivt sätt att få ut mer för våra skattepengar. Man får en mindre organisation i toppen och kan istället öka den patientnära kontakten. Lomma lägger också ut städningen på entreprenad. Det ger också hemtjänsten mer tid för patientkontakt.

Som anhörig till en person med stort behov av hjälp, har jag rannsakat mig själv vad jag tycker är viktigt. Från början:

Min man behöver dubbelbemanning fem gånger om dygnet. Vårt liv är helt upp och ner. Jag är ockuperad av alla små praktiska delar i det hela. Och jag ska välja utförare! Det enda jag vill är att få hjälp meddetsamma. Kompetent hjälp. Jag väljer kommunens hemtjänst.

Jag får kontakt med hemsjukvården med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. De är änglar och ordnar allt praktiskt. 

I hemtjänsten har vi många olika undersköterskor och vårdbiträden som tar hand om min man. Först är det jobbigt men efter nästan två år inser jag att det är bra eftersom alla är intresserade och empatiska. Många har tvingats vara hemma med barn så fort någon i familjen blivit snuvig men det har klarat sig tack vara att de är många.

Nu: Jag önskar att alla dessa viktiga personer skulle få ingå i en professionell äldreomsorg som Lommas. En organisation där kommunen inte tänker på annat än att både brukare och anhöriga ska ha det så bra det nånsin går, och att våra skattepengar används i första hand till fler välutbildade människor nära brukarna. 

Som invånare och skattebetalare i Strängnäs kommun utgår jag från att kommunen studerar Lomma kommuns modell noga. Mer och bättre äldreomsorg för pengarna!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa