Modulerna en tillfällig och akut lösning

Insändare 26 juli 2022 20:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till insändaren ”Barackerna vid Vallby skola – hur tänker kommunen?” publicerad 14 juli.

Eleverna på Vallby skola kommer ha en fortsatt fin utemiljö att vistas i med gott om plats för rörelse och kreativitet även när modulerna är på plats. 

På skolgården finns till exempel gungor, redskap för multigym, en hinderbana, gunghästar, basketplan, fotbollsplan och sandlåda. Skolan har också tillgång till ett skogsparti bredvid skolgården där eleverna har möjlighet att vistas och leka. 

Byggnadsnämnden bedömer vad som ska anses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och utevistelse. För friytor vid förskola och skola eller liknande verksamhet har Boverket tagit fram allmänna råd som förtydligar innebörden i bestämmelserna. Ett rimligt mått på friyta enligt Boverket kan vara 30 kvadratmeter per barn i grundskolan. Dessa krav kommer uppfyllas vid Vallby skola.

Vi är medvetna om att det är en dyr och kortsiktig lösning, men situationen på skolan har blivit akut. Eftersom det byggs många nya bostäder i området runt Vallby ökar elevantalet. Hur många barn som kommer att flytta in i nybyggda områden är svårt att bedöma i förväg. Modulerna ger oss planeringsutrymme för hur det ska se ut i Vallby i framtiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun arbetar kontinuerligt med uppföljning av prognoser och befolkningsstatistik som levereras från Statistiska centralbyrån. 

Prognoserna kan ändras från år till år och det kan vara svårt att med säkerhet bedöma framtida behov av antal elevplatser. 

Processen från ett konstaterat behov till att utöka antal platser på en skola eller i ett område kan vara lång. Det medför att vi tyvärr ibland kan hamna i situationer där vi snabbt behöver hitta en tillfällig lösning. 

När det handlar om tidsbegränsade bygglov så tar man hänsyn till att det är just tidsbegränsat och gör då vissa avsteg som man inte skulle kunna göra om det rörde sig om ett permanent bygglov. I det här fallet har stadsbyggnadsförvaltningen uppmärksammat att modulerna inte helt lever upp till en god färg, form och materialverkan. Man har ändå bedömt att det är möjligt att göra ett undantag just på grund av att åtgärden är tillfällig. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa