Modulhus kommer ge barnen i Mariefred en bra skolmiljö

Catharina St Cyr (M) och Nasra Ali (S) under ett möte om skolan i Läggesta nyligen.

Catharina St Cyr (M) och Nasra Ali (S) under ett möte om skolan i Läggesta nyligen.

Foto: Oscar Stomberg

Insändare2024-02-14 13:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läggesta är en tätort som snabbt växer fram runt tågstationen utanför Mariefred. Här planeras för ytterligare 1 500 nya bostäder, handel, service och en ny grundskola. Men skolbygget kan bli senarelagt delvis på grund av att bostadsbyggandet inte har kommit igång än. Omvärldsläget har förändrats och antalet nya invånare ökar inte i samma höga takt som tidigare. Exploatören har inte börjat bygga än och kan i dagsläget inte säga när bostäderna kommer att stå klara. Detta skapar problem för de barnfamiljer som redan bor i området och behöver skolplatser. 

Den planerade skolan i Läggesta/Marielund ska ha plats för cirka 600 elever i förskoleklass till årskurs 9. Tidpunkten för när skolbygget kan starta är beroende av när exploatören börjar bygga bostäderna. Det sker en tät dialog mellan kommunen och exploatören. För kommunen är skolor och skolplatser en avvägning mellan att vilja erbjuda skolplatser nära elevernas hem och riskera att stå med tomma platser. Tomma platser kostar pengar som skulle kunna gå till undervisningen i skolan istället.

För att möta behoven för dem som redan bor i Läggesta utreds nu möjligheten till modulhus i väntan på skolbygget. Det skulle också minska trycket på Mariefreds skola, som i dag inte har några lediga platser. De skulle kunna placeras på en lämplig plats i närheten av Läggesta station. 

Vi anser att detta är en bra lösning för att ge barnen i Mariefred en god skolmiljö. Modulhusen är funktionella och ändamålsenliga. De är dessutom kostnadseffektiva och miljövänliga, eftersom de kan återanvändas eller återvinnas. 

Vi vill att alla barn i Strängnäs kommun ska få en likvärdig utbildning och en trygg uppväxt. Vi vill också att Läggesta ska bli ett attraktivt område att bo och leva i. Därför satsar vi på modulhus som en tillfällig och smart lösning för att möta barnens behov här och nu. Planeringen för att bygga den nya i skolan i Läggesta Park fortgår.