Möjligt att nå klimatmål – trots tuffa ekonomiska tider

Vi satsar på att stoppa överfisket och bevara levande sjöar och hav, skydda värdefull natur samt ersätta skogsägare som låter värdefull skog stå, skriver debattörerna.

Vi satsar på att stoppa överfisket och bevara levande sjöar och hav, skydda värdefull natur samt ersätta skogsägare som låter värdefull skog stå, skriver debattörerna.

Foto:

Insändare2022-12-05 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige präglas av höga energipriser, inflation, klimatkris och en kraftig förlust av biologisk mångfald, vilket skapar stora parallella utmaningar. Samtidigt pågår ett krig i Europa, svältkatastrofer och extrem fattigdom runt om i världen. Nu krävs ett tydligt ledarskap, en solidarisk politik som vänder dessa utmaningar till möjligheter. Miljöpartiets budget för 2023 visar att det går att tänka nytt. Det är möjligt att nå våra klimatmål trots tuffa ekonomiska tider och en osäker omvärld, samtidigt som vi ökar jämlikheten och tar tag i våra stora välfärdsutmaningar. Vi vill se ett nytt grönt folkhem - och alla ska med. 

Under brinnande klimatkris och döende artmångfald valde den blåbruna regeringen att halvera anslaget till miljö och klimat, försämra reseavdraget, sänka bensinskatten, försumma järnvägsunderhållet och avskaffa klimatbonusen för elbilar. Svekdebatten bubblar då Kristerssons gäng - där SD styr från kanten - i valrörelsen profilerade sig som landsbygdsfrämjande, och i desperation utlovade stora prissänkningar på bensin och diesel, men i slutändan gjorde de rika i storstäder till de stora vinnarna.MP väljer en annan väg. Istället för att fly utmaningarna möter vi dem och bygger ett starkare samhälle genom en grön, rättvis omställning i hela landet. 

Några av förslagen i budgeten är:

En historiskt stor klimatsatsning på 100 miljarder per år i tio år. Där ingår pengar till industrins omställning, till en utbyggnad av den förnybara energin och kraftiga satsningar på energieffektivisering och klimatanpassning.

En kraftig förstärkning av miljöarbetet jämfört med regeringens budgetförslag. Vi satsar på att stoppa överfisket och bevara levande sjöar och hav, skydda värdefull natur samt ersätta skogsägare som låter värdefull skog stå.

Ett träffsäkert reseavdrag, en leasingcheck och en klimatbonus för elbilar och höjd skatt på bensin- och dieselbilar.

 4000 kronor i skattereduktion per person och år för människor som bor i landsbygd.

 Höjt barnbidrag och studiestöd, höjd allmän pension, och högkostnadsskydd på tandvård.

Ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner. Ökat stöd till kvinnojourerna och stödverksamheter för barn och unga.

En biståndsbudget där målet är 1,25 procent av BNI och 200 miljoner till Loss and damage-fonden inom COP27.

Den blåbruna regeringen ser problem där lösningarna finns, och lösningar där problemen finns. Självklart är kostnaden för att ställa om samhället stor - men kostnaderna för att låta bli är enorma. Därför gör vi massiva investeringar i miljö, radikalt minskade utsläpp, en trygg välfärd, ökad jämställdhet och mer rättvisa. Vi kan möta flera kriser samtidigt och göra dem till möjligheter. Det är inte kompetensen och pengarna som saknas, det är den politiska viljan.