Eskilstuna bättre cykelkommun med MP vid styret

Vid ombyggnaden av Drottninggatan tycks bilisters parkeringsplatser varit viktigare än cyklisters framkomlighet, menar Miljöpartiet.

Vid ombyggnaden av Drottninggatan tycks bilisters parkeringsplatser varit viktigare än cyklisters framkomlighet, menar Miljöpartiet.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2022-08-11 07:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åren efter att MP hade varit med och styrt var Eskilstuna i topp när Cykelfrämjandet rankade kommunernas arbete med cykelfrågor. Plats 2 och 3 var något att vara stolt över. Tyvärr har det därefter gått stadigt och snabbt nedåt. I senaste undersökningen hamnade Eskilstuna på plats 28 av 57 utvärderade kommuner och på plats 10 av 11 jämfört med liknande kommuner. Den låga placeringen är inte så förvånande när vi ser hur den styrande majoritetens bilcentrerade politik försummar cyklister och andra oskyddade trafikanter. Här kommer några exempel.

Det finns fortfarande inga bra förbindelser genom centrum, varken på längden eller tvären. Och när Drottninggatan nu byggs om för dyra pengar är bilisternas tillgång till några enstaka parkeringar viktigare än framkomligheten för cyklister och elsparkcyklister, som nu kommer tvingas att kryssa mellan bussar och bilar om de inte ska köra på trottoarerna. Dessutom hamnade cykelställen längre bort från gågatan jämfört med tidigare.

Vintern kan kännas långt borta men inte lika långt bort som viljan från S, M och C när det gäller att införa så kallad sopsaltning på gång- och cykelvägar. Metoden skapar i princip barmarksföre under vintertid och används numera bland alla kommuner som arbetar seriöst med att minska halkolyckor och underlätta för gångtrafikanter, cyklister och andra oskyddade trafikanter på vintern. Här i Eskilstuna lyser det dock fortsatt med sin frånvaro.

I den cykelplan som togs fram när MP var med och styrde så pekade vi ut ett flertal viktiga pendlarcykelstråk som skulle byggas om till breda snabbcykelvägar. Det har det inte blivit något av sen S, M och C tillträdde och nu ser vi effekten när gångtrafikanter, cyklister, elsparkcyklister, rullstolsburna med flera ska trängas på underdimensionerade och icke-separerade gång- och cykelbanor.

En röst på MP är en röst för oss oskyddade trafikanter. Med väl tilltagna ytor för de hållbara transportlösningarna minskar risken för konflikter mellan olika trafikanter. Vi är ju nu allt fler som ska dela på samma utrymme. Barn, äldre, ungdomar och vuxna ska alla känna sig trygga i vår trafikmiljö. Drottninggatan må vara körd att bygga om i närtid men sopsaltning, snabbcykelvägar och en mängd andra förslag kommer vi fixa om vi får vara med och styra.