Obegripligt att högerpartierna vill satsa på kärnkraft

Få länder i världen har så bra förutsättningar för förnyelsebar och ren el som Sverige. Att då bygga ny kärnkraft som högerpartierna vill är därför helt obegripligt. Skriver Börje Skjoldhammer.
Få länder i världen har så bra förutsättningar för förnyelsebar och ren el som Sverige. Att då bygga ny kärnkraft som högerpartierna vill är därför helt obegripligt. Skriver Börje Skjoldhammer.

Insändare 13 mars 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ändliga energikällor såsom olja, kol, naturgas och uran har spelat ut sin roll. Idag har vi teknik att ersätta dessa problemfyllda energikällor med ren oändlig förnyelsebar el från sol, vind och vatten. Trots det vill högerpartierna satsa på ny kärnkraft. I några Europiska länder (tex Finland) bygger man nya kärnkraftverk och kostnaden för ett verk landar på ca 100 miljarder kronor och byggtiden är ca 15 år och priset för kilowatten från dessa kraftverk är betydligt högre än från förnyelsebar el från sol, vind och vatten och är inte konkurrenskraftig på elmarknaden.

För att driva ett kärnkraftverk krävs bränsle i form av det ändliga ämnet uran som bland annat utvinns i länder och områden i Kanada, Ryssland, Australien, Indien, Brasilien och vissa afrikanska länder, oftast där urbefolkningar lever och har sitt levebröd. Människor som inte har någon talan utan körs över av stora kommersiella företag. Priset är förgiftning och sjukdomar såsom cancer och genetiska skador hos foster hos människor och djur, obeboeliga områden, förgiftade sjöar och vattendrag. Till detta tillkommer alla tusentals ton av högradioaktiva atomsopor från kärnkraftverk runt om i världen. Atomsopor som måste förvaras på ett säkert sätt i 100 000-tals år och ingen vet idag med säkerhet hur det ska gå till. 

I Sverige pågår försök med slutförvaring 500 meter ner i ett läckande urberg utanför Forsmark i Uppland utan större framgång. Vår generation lämnar över ett arv till tusentals framtida generationer som måste ansvara, vaka och skydda mänskligheten och miljön från våra dödliga atomsopor. Och nu vill kärnkraftfrälsta partiledare utöka detta högradioaktiva sopberg!

Sverige har idag ett stort överskott av el som vi exporterar men innan utbyggnaden av sol, vind, vatten och elnäten är fullt utbyggd tvingas vi än så länge importera el under kortare kalla perioder, oftast några dagar eller kanske ett par veckor. Resterande del av året exporterar vi el. Få länder i världen har så bra förutsättningar för förnyelsebar och ren el som Sverige. Att då bygga ny kärnkraft som högerpartierna vill är därför helt obegripligt. Hur tänker Ulf, Ebba, Jimmie och Nyamko? 

Ämnen du kan följa