Oklara grunder vid beslut om badhus i Larslunda

Insändare 22 juni 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ser i ST 14 juni att det är dags att ”tycka till” om detaljplanen för idrottsområdet på Larslundagärdet. Planen har varit på samråd och det konstateras i artikeln att ’flera tyckte att badhuset inte bör placeras ute vid Larslunda’ men samtidigt meddelas att ”det finns ett tidigare beslut om en flytt”.

Vän av ordning frågar sig säkert vad det är för mening att tycka till när beslut redan är fattat.  Vad beslutet grundar sig på är också mycket oklart då den som granskar planförslaget kan konstatera att:

- Översiktligt planunderlag är både föråldrat och otillräckligt som underlag för att motivera en förändring med så drastiska konsekvenser för staden och kommunen i dess helhet.

- Ett cirkulärt tänk saknas genom att bygga nytt i ett externt läge jämfört med att återbruka en centralt belägen verksamhet.

- Kommunen har inte visat att nybyggnad i Larslunda är ett bättre, billigare och mer miljöanpassat alternativ än ett återbruk av Thomasbadet. En tillbyggnad i kombination med upprustning av Thomasbadet ger motsvarande lokalyta och samma antal bassänger i bygget på Larslundagärdet.

- En ny byggnad vid Larslunda förutsätter stängning av Åkersbadet och försämrad service för Åkersborna.

- Thomasbadet har mycket bättre tillgänglighet för barnen i stadens skolor.

- En lokalisering vid Larslunda förvärrar ytterligare den redan nu ur miljö- och säkerhetssynpunkt oacceptabla trafikbelastningen på Kilenvägen.

Ordet badhus visar på ett folkhälsosynsätt med motion, social samvaro, familjeaktiviteter och bastukultur och inbegriper mycket mer än en simhall för enbart idrottsliga prestationer. 

Vilka politiker är beredda att ta beslut för att stadskärnan i Strängnäs ska återfå sin roll som den naturliga och centrala platsen för handel, kultur och social samvaro med god tillgänglighet för alla?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa