Om ängsmarker: Nu är det klippt – igen

Ängsmarken vid Ekbacken består bara av högst gräs, inga blommor.

Ängsmarken vid Ekbacken består bara av högst gräs, inga blommor.

Foto: Rolf Waltersson

Insändare2023-08-03 06:23
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har skrivit flera gånger och talat mig varm för ängsmarker med myllrande liv av pollinerande insekter. Att kommunen borde föregå med gott exempel med rejäla satsningar på ängsmarker i stället för kortklippt gräs.

Visst, kommunen har gjort en del. Enligt min mening på tok för lite. Löjligt lite om jag ska spetsa till det. Dessutom tycks man ha ”otur” genom att år efter år råka klippa vid fel tidpunkt. Mitt i blomningen i stället för när det blommat färdigt och blommorna fröat av sig.

Det har hänt flera gånger, till exempel vid Balsta våtmark, vilket man kunnat läsa om i flera artiklar och insändare i E-K.

Även i år är stora ytor vid Balsta kortklippta trots att det står på informationstavlan att man ”värnar om växt- och djurlivet”. På vilket sätt värnas humlor, bin och fjärilar av kortklippt gräs?

Förra året slog man ängsmarkerna vid Fanjunkar- och Rustmästarvägen mitt i blomningen.

Och nu har det hänt igen. Ängarna där är nermejade. Visserligen var det inte mycket till blomstrande ängsmark innan, utan mest gräs med glesa inslag av blomster. Men är ambitionen att det ska vara ängsmarker värda namnet måste man väl veta hur de ska skötas.

På Eskilstuna kommuns Facebooksida kan man läsa:

”Undrar du varför gräset inte är klippt på vissa platser? Det är för att gynna den biologiska mångfalden. Att låta ytor i stadsmiljön få växa till ängsmarker är ett sätt att bidra till att öka beståndet av insekter och pollinerare. Vi är helt beroende av pollineringen för vår matförsörjning och många arter har minskat betydligt i Sverige och resten av världen”.

Sedan anger man 8 områden som ”numera är ängsmark”. Det är Östra- och Västra gränsparken, Nyströms- och Österbyparken i Torshälla. Brageparken Östermalm. Ekbacken centrum samt Fanjunkar- och Rustmästarvägen i Mesta.

Kan lägga till att ”ängsmarken” vid Ekbacken enbart består av högst gräs, inga blommor. Inte mycket att yvas över.

Jag vill komma med ett konstruktivt förslag. Anlägg som ”skolexempel” några praktfulla ängsmarker på centrala och väl synliga platser där mycket folk passerar. Varför inte en yta i Stadsparken på kanske 50-100 kvadratmeter där förbipasserande kan beskåda skillnaden mellan kortklippt gräs och ängsmark.

Eller någon av staden rondeller där många passerar. Till exempel den stora och ”livlösa”rondellen vid Tuna torg - Stålforsskolan.

Skulle det behövas så skala bort grässvålen. Fyll på med sand och/eller mager jord. Så blomfrön av olika slag som täcker hela säsongen.

Om man anlägger några ”skolexempel” på ängsmarker kan det smitta av sig så att fler gör på samma sätt.

Engagera gärna dagis- och skolbarn. Låt barnen bygga egna insektshotell som sätts upp. Det kan bli praktiska lektioner i ämnet ”biologisk mångfald”.

Man kan invända med att ”det kostar pengar”. Men hur mycket kostar det att klippa alla dessa enorma gräsytor kommunen har 12-15 gånger per säsong? Dessutom vinner man en massa fördelar som inte går att räkna i pengar.