Öppet brev till Folk och försvar

Högfjällshotellet i Sälen, där Rikskonferensen Folk och Försvar 2024 arrangerades.

Högfjällshotellet i Sälen, där Rikskonferensen Folk och Försvar 2024 arrangerades.

Foto: Pontus Lundahl (TT)

Insändare2024-01-14 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett öppet brev ställt till Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och försvar.

Hej Maud och Folk och försvar!

Jag heter Dan Eriksson, jag har några frågor angående Rikskonferensen 2024 och innehållet där.

Jag tror många känner stor oro över den här utvecklingen, det är minst sagt bekymmersamt med tonläget och informationen som delges oss medborgare.

  • Stödjer Folk och Försvar tanken att försvar och upprustning skulle vara en betydande del av fredsarbete, och på vilket sätt gagnar det fred och förståelse?
  • Vet ni vilka värderingar det är som vår statsminister Ulf Kristersson (M) vill att vi ska försvara med vårt eget liv, med vapen i hand?
  • Vet ni på vilket sätt Sverige har bidragit till att hjälpa till med eventuella förhandlingar i Ukraina-Ryssland konflikten?
  • Hur ser ni på problematiken att vi medborgare inte får vara med och rösta om de olika avtal och militära samarbeten som är på agendan?
  • Kan det vara så att vi till stor del övergett de grundläggande demokratiska principerna?
  • Har ni någon uppfattning om på vilket sätt Sverige blir ett säkrare land med ett medlemskap i Nato och samarbete med USA?
  • I händelse av en större konflikt skulle ett svenskt Nato-medlemskap liera oss med Turkiet och Ungern, regimer vars värderingar vi ofta kritiserar. Hur får man ihop det?
  • Hur ska världen någonsin kunna bli säkrare och mer harmonisk med den här typen av retorik och utsagor?
  • Jag kan inte se att Svenska Freds var inbjudna som talare, hur motiverar ni det? Det är en mycket viktig röst och motvikt till allehanda militärpropaganda. På er hemsida läser jag att "Därmed syftar konferensen att sätta frågorna på agendan och låta flera perspektiv mötas och komma till tals”.

Tacksam för svar.