Överge Moderaterna i Eskilstuna!

Insändare 5 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna har stora problem med kulturell segregation, värderingskonflikter, skottlossningar och gängmord. Tyvärr är detta karakteristiska inslag i allt fler kommuner som formats av socialistiska samhällsideal. Högt skattetryck, kollektivism och strävan efter att omdana naturligt fungerande till ideologiskt konstruerat med en stark individuell beroendeställning till det offentliga som eftersträvansvärt. För Eskilstuna har Socialdemokraterna i klartext uttryckt att fler områden ska utvecklas mot ”socialt och mångkulturellt integrerade stadsdelar”. Det vill säga att det Socialdemokraterna åstadkommit med Årby, Lagersberg och Fröslunda ska fungera som målbild för områden och tätorter som Mälarbaden, Kvicksund och Sundbyholm.

De flesta Eskilstunabors liv berörs inte plötsligt av en omvälvande förändring genom Socialdemokraternas utveckling av vår stad. Men de flesta kan enas om att stora delar av vår stad utvecklat väldigt stora problem. De flesta kan säkert identifiera att dessa stora problem skapats genom årtionden av politiskt fattade beslut.

Det går helt enkelt inte att se mellan fingrarna med att Socialdemokraternas politiska påverkan utgjort själva grunden för de problem som de flesta idag upplever som väldigt allvarliga.

Frågan som alla med denna insikt slutligen bör ställa sig inför ett stundande val är, var finns den politiska oppositionen?

Sanning är att det endast är Sverigedemokraterna som går till val på att avsätta Socialdemokraterna i Eskilstuna. För den som inte följer politiken lokalt så är det upplysningsvis så att Socialdemokraterna sedan 2014 kunnat fortsätta utveckla Eskilstuna genom en majoritetsbildning som inkluderar Moderaternas mandat i kommunfullmäktige. Säkerligen en bekväm tillvaro för styrande moderater men likafullt ett politiskt svek mot M-väljare som röstat för en förändring.

För att förändra Eskilstunas situation med segregation, arbetslöshet och kriminalitet så måste den politiska grundplåten bytas ut. Så länge Moderaterna i Eskilstuna vidhåller sina illa dolda ambitioner att fortsätta agera stödhjul åt Socialdemokraterna så är min uppmaning till alla som vill se en förändring att överge Moderaterna i Eskilstuna! 
Lägg istället din röst på Sverigedemokraterna, åtminstone till dess att Moderaterna i Eskilstuna hittat sin ideologiska kompass. Eskilstuna förtjänar bättre och en förändring, den börjar med ditt val.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa