Polis och Trafikverket – gör något!

Insändare 23 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikplats Marielund, mellan Mc Donalds och Max intill Västerleden upplåts platsen under E 20 till bosättning, bilskrot samt uppsamlingsplats för att utvinna värdefull material ur gods. Resterna dumpas i högar i buskagen intill. 

Bilarna som används för verksamheten är avställda samt belagda med körförbud. Åkte själv bakom en av dessa bilar och kontaktade polisen. Efter 30 minuter i telefonkö gav jag upp. Jag uppmanades istället att skicka ett mejl.

Efter flera samtal till Trafikverket lovades det att det skulle städas upp. Entreprenören skulle kontaktas. Troligtvis håller Trafikverket på och upphandlar entreprenör för uppdraget, då ingen synts till. Uppdraget har troligtvis varit vakant ett antal år, då det dumpades en släpkärra med byggavfall för 2,5 år sedan. Sopsäckar med betong bräder och dylikt. Det ligger kvar. Myndigheter tillåter det här pågå månad ut och månad in, men ingenting görs. Maken till flathet får man leta efter. Platsen nyttjades tidigare till pendlarparkering men den tiden är för länge sedan, sorgligt nog förbi.
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa