Politiskt rävspel sänker demokratin

Förtroende och heder står på spel, anser skribenten. Bilden är från centrala Eskilstuna med kraftvärmeverkets stora skorstenar i bakgrunden.

Förtroende och heder står på spel, anser skribenten. Bilden är från centrala Eskilstuna med kraftvärmeverkets stora skorstenar i bakgrunden.

Foto: Niklas Holm

Insändare2024-05-03 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste månaderna har det skrivits en rad artiklar och insändare på Eskilstuna-Kurirens debattsidor där läsare har synpunkter på den lila koalitionen – och som bemötts med total tystnad från de folkvalda.

Lärarfackens skrivelse direkt till kommunen om neddragningar i skolan ignorerades medvetet enligt Jimmy Jansson 23 mars i EK med hänvisning till att den ansågs oseriös. Även om man gärna upprörs av den därefter följande utläggningen om gyttjebrottning så bör man i stället mer allmänt fundera över kommunledningens attityd och kommunikation med medborgarna. Naturligtvis är ett helt annat bemötande önskvärt och kanske rent av rimligt att förvänta sig. Klart är att tidningens debattsidor här varit avgörande för en demokratisk debatt.

En annan fråga som upprör många just nu är den planerade utförsäljning av Eskilstuna Energi och miljö, EEM. Även här är kommunledningen mycket ovillig att debattera. En hållning som lätt kan tolkas som politisk strategi. Utförsäljningen är en fråga där den lila majoriteten vet att stödet för idén är svagt hos medborgarna i allmänhet. Liknande affärer har gjorts och även folkomröstats om i andra kommuner och resultaten talar inte för den lila linjen i frågan. Den demokratiska aspekten blir på så sätt mycket intressant om man drar slutsatsen att tystnaden är en medveten strategi.

Att en fråga medvetet inte tas upp till debatt kan av politiker med dåliga karaktärsdrag möjligen ses som ett politiskt ”rävspel”. Ett spel som nog förvisso är tillåtet men där insatsen är förtroende och heder. En stark indikation på sådant spel är även den förskönande omskrivningen ”breddat ägande” som man använder för att benämna utförsäljningen av EEM.

Att omformulera något som för varje medborgare är uppenbart till något som inte känns lika tydligt är en vanlig strategi för att undvika protester och missnöje. Omständigheterna antyder således att våra politiker är mycket medvetna om det kontroversiella och vill minska risken för medborgerligt motstånd.

Därför så… För att återfå lite förtroende för våra lila politiker skulle det vara på sin plats med något debattinlägg som försvarar eller förklarar hur man resonerar. Att fortsätta driva frågan om utförsäljning av EEM med en tom tystnad kan lätt tolkas som fegt och demokratifientligt.