Privat hemtjänst effektivare än den kommunala

Det viktiga är dock att den privathemtjänsten är effektivare. Alltså samma service till lägre kostnad, skriver Jan Rudengren.

Det viktiga är dock att den privathemtjänsten är effektivare. Alltså samma service till lägre kostnad, skriver Jan Rudengren.

Foto: Lillian Andersson/arkivbild

Insändare2022-09-21 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Bie Seipels replik publicerad 2022-09-14.

Jag replikerade på Bie Sepels (BS) insändare där hon tog upp problemet med valfrihet i hemtjänsten och hennes felaktiga påstående att Lomma hade avskaffat Lagen om valfrihet (LOV). I sin replik påstår BS att jag totalt missuppfattat kärnan i hennes inlägg. Hon gör nu det vanliga retoriska tricket när man inte har några argument: man byter spelplan. Nu är det ideologin rörande privat eller offentlig verksamhet inom omsorg och skola som det hela gäller. Inte LOV.

BS hänvisar till kommunalrådet i Lomma vars drivkraft är att kommunalisera ”äldrevård”. (Jag antar att BS menar omsorg, då vård är regionens ansvar.) Helt rätt är att Kommunalrådet i Lomma inte tycker att det är självklar att all verksamhet skall konkurrensutsätta eller privatiseras, vilket har fått partikollegorna i grannkommunerna att höja på ögonbrynen. För att ytterligare lyfta fram det ideologiska sammanhanget hänvisar hon till flera källor som stöder att den privata sektorn inte skall driva verksamhet inom omsorg.

Jag kan hänvisa till andra lika ”objektiva” källor som visar en helt annan bild, t.ex. Institutet för Näringslivsforskning och Timbro, där flera forskningsstudier visar att servicen i den privata och kommunala hemtjänsten är i princip lika, med visst övertag för den privata då det är färre personal som besöker varje ”brukare”. Det viktiga är dock att den privata hemtjänsten är effektivare. Alltså samma service till lägre kostnad. 

Hela frågan är mycket komplicerat och det vore bra om ideologin kunde träda tillbaka för fakta. Vad det hela kokar ner till är ledarskap. Kommunalrådet i Lomma visar på klart och tydligt ledarskap vilket resulterat i bättre hemtjänst. I Strängnäs saknas detta ledarskap. Än värre är att Strängnäs nu skall införa den modell för hemtjänst som Lomma avskaffade.