Prognosen för barnkullar sjunker

Insändare 26 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Nej till ökade barngrupper i förskolan", publicerad den 21 februari. Det är riktigt att förskolan gick med ett underskott 2021, men då ska vi komma ihåg att man haft ett överskott med sig som är mer än dubbelt så stort som underskottet. I de flesta ekonomier gör man av med det som finns i kassan först, innan man tar ett lån eller ber om tillskott. 

Receptet att bygga ännu fler förskolor är en märklig kur att ordinera verksamheten, då det har byggts och fortfarande byggs 70 nya avdelningar i den kommunala förskolan. Samtidigt sjunker prognosen på barnkullarnas storlek med cirka 300 barn under en period på bara ett par år. Liberalerna vill tydligen betala för dyra lokaler utan barn? Här ser vi istället en möjlighet att förbättra arbetsmiljön för både barn och personal genom att lämna gamla uttjänta lokaler och flytta in i nya bättre anpassade. 

Kvalitén i förskolan förstärks på flera områden, genom utbildning av obehörig personal så att alla som arbetar med barnen får rätt pedagogisk kompetens. Möjlighet att delvis studera på arbetstid och med lön erbjuds vår personal i samarbete med Eskilstuna Folkhögskola och olika yrkesutbildningar. Satsning på språkutveckling för barnen med specialpedagoger, digitala hjälpmedel och samarbetspartners som våra bibliotek är också en del i skolans kvalitetsarbete. Tillskottet på 30miljoner i budgeten för 2022 hjälper till att förverkliga detta.
Liberalerna ropar ¨ vargen kommer ¨ alltför ofta och när det löftet inte infrias, då tappar man all trovärdighet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa