Rädda de äldre – använd munskydd!

Insändare 17 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många människor i dag förstår inte konsekvenserna av den pågående pandemin och motsätter sig vaccination mot covid-19, i somliga fall till och med genom demonstrationer. Det förhållandet att så relativt få personer använder mask i publika inomhuslokaler kan ju möjligen bero på samma sak. Att etablissemanget envetet hela tiden avrått från användning av mask har naturligtvis också bidragit till våra medborgares agerande i frågan. Nu har det ju dessutom visat sig att man inte ens efter tredje sprutan är skyddad mot covid-19 – troligen främst beroende på den senaste mutationen omicron. 

Det finns masker på marknaden som skyddar mot luftburna virusvarianter av alla slag, vilket således bör vara ett mycket viktigt komplement till alla försiktighetsåtgärder som vi behöver ta för att skydda oss mot ett flertal virusattacker, som utöver covid-19 är RS-virus, den årliga influensan, bältros, med flera. I vart fall kan det väl knappast vara en ren tillfällighet att samtliga andra länder har munskydd/mask som en tvingande åtgärd för vistelse i publika inomhusplatser. En del länder inkluderar även utomhus på vissa platser för obligatoriskt maskbärande. 

Dagsläget för gamla människor är att så länge flertalet nonchalerar såväl utfärdade ”rekommendationer” som sunt förnuft, så måste gamlingarna fortsätta sin karantäntillvaro. De som i första hand dör av här nämnda sjukdomar är ju just gamla. Ett års karantän skapar ångest för de flesta, vilket kan ge psykosomatiska problem.

Nu har covid-19-läget återkommit till behov av karantän för gamla människor. Även de som har fått tre vaccinationer! Detta främst beroende på den senaste mutationen omicron. Under de närmaste tre/fyra månaderna är risken stor att många gamla människor avlider på grund av pandemin.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa