Respektlösa politiker – läs grundlagen

Jari Puustinen har tydligen aldrig hört talas om de svenska grundlagarna, skriver insändarskribenten.

Jari Puustinen har tydligen aldrig hört talas om de svenska grundlagarna, skriver insändarskribenten.

Foto: Henrik Montgomery

Insändare2023-08-08 07:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här följer ett litet utdrag från Sveriges grundlag.

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Vad är det för fel på en del av Sveriges politiker? Vad är det i ovan citat som de inte begriper?

Jari Puustinen har tydligen aldrig hört talas om de svenska grundlagarna som tillkommit just för att förhindra att medborgarna utsätts för kränkningar från respektlösa politiker fyllda av prestationsångest. Om inte samhälle eller politiker respekterar grundlagen och respekterar för den lilla människan varför ska då medborgarna respektera varandra. De övergrepp som samhället begår kommer också medborgarna att begå.

Det är fullständigt åt h-vete att våra politiker ens kommer med förslag om att drogtesta alla kommunanställda. Att vidta generella tvångsåtgärder utan brottsmisstanke som vissa politiker vill strider mot grundlagen, alla hemliga tvångsåtgärder som politiker vill genomföra trots att misstanke saknas, no-go-zoner där alla dina rättigheter försvinner är i strid med grundlagen.

Den totala respektlöshet som politikerna visar kommer att skapa ett respektlöst samhälle som medborgarna knappast vill ha.

Dagens politiker, som bara ser hårdare och längre straff på dagens problem, kommer att skändligen misslyckas minska brottsligheten. Det fungerar knappast att beskära de skötsamma medborgarnas rörelsefrihet för att komma åt den laglösa procentens brottslighet.