Rör inte det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem

Ta Ert ansvar kommunpolitiker i Eskilstuna och håll fast vid det öppna intaget på Vårnäs, skriver insändarskribenterna.

Ta Ert ansvar kommunpolitiker i Eskilstuna och håll fast vid det öppna intaget på Vårnäs, skriver insändarskribenterna.

Foto: Roger Culmsee

Insändare2021-10-15 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som skriver denna insändare är kommuninnevånare i Eskilstuna, det som förenar oss är att vi gemensamt har ett problem – missbruk av alkohol och/eller narkotika. Vi kommer från olika samhällsklasser och har kommit olika långt i vårt missbruk, men Vårnäs behandlingshem har gett oss tron på ett liv i nykterhet. 

Det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem som flera kommuner i Sörmland kan erbjuda sina kommuninnevånare, ger chansen till behandling tidigt i missbrukarkarriären samt att;

1. Som kommuninnevånare kan man själv ringa till Vårnäs, och snabbt komma till intagning. 2. Man ringer anonymt, ingen kontakt med sociala myndigheter osv. 3. Ingen registrering och väntan på beslut av något utskott bestående av politiker och tjänstemän. 

4. Behandlingen är intensiv och effektfull – till rimlig behandlingskostnad för kommunen. 5. Handlingsprogrammet som tillämpas i behandlingen är själsutvecklande. 

6. Patienten får tillbaka sunda kostvanor. 7. Behandlingen är både personlig och i grupp.8. Kompetent behandlingspersonal som själva genomgått behandlingen. 9. Inslussning under behandlingen i AA-grupper på hemmaplan, vilket är en av förberedelserna för hemkomsten. 10. Ej knuten till någon politisk, religiös eller kommersiell rörelse. 11. Behandlingen fortsätter på ”utsidan” efter vistelsen på Vårnäs. Allt detta borde vara enastående för kommunerna, bra behandling till rimliga kostnader.

Ett livslångt efterskydd genom AA:s (Anonyma Alkoholister) och NA:s (Anonyma Narkomaner) verksamhet som finns i kommunen, och kostar inte kommunerna några skattepengar. Det öppna intaget skapar möjligheter för alla kommuninnevånare att enkelt söka vård för sitt missbruk oavsett hur långt man kommit i sitt beroende av alkohol eller narkotika. 

 Men vad gör Eskilstuna kommun i ett försök att kapa kostnader?

Förslag ligger att slopa det öppna intaget Vårnäs. Motivet är att man ska få bättre kontroll över sin ekonomi. Lägg av! Om ”Öppet intag” slopas för oss kommuninvånare i Eskilstuna kommun kommer kostnaderna att skena. Ska folk supa ner sig så mycket så tvångslagar (LVM med fler) behöver användas? Då kommer Ni politiker att se att kostnaderna drar iväg. 

 Politiker sluta nu.

 För det första, som missbrukare vet vi en sak – man kan inte själv, fråga oss vi vet. Vi har försök att sluta med missbruket på egen hand hundratals gånger. Inget har gett oss sinnesro eller drogfrihet. Men det har det öppna intaget på Vårnäs behandlingshem gjort. 

 Ta Ert ansvar kommunpolitiker i Eskilstuna och håll fast vid det öppna intaget på Vårnäs. 

 Hälsningar från:

Anonyma nyktra kommuninnevånare som genomgått behandlingen på Vårnäs, och är boende i Eskilstuna kommun och är aktiva i AA & NA.