S monterar ner valfriheten för föräldrar och elever

Insändare 9 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln ”Nu gör vi upp med högerns skolexperiment” publicerad 12 april.

Socialdemokraterna och skolministern skriver den 12 april att de vill se en svensk skola med fokus på elevers lärande. Det är en god ansats men återspeglar inte hur de hanterar skolfrågan.

Regeringens reformer för svensk skola handlar inte om kunskap utan om att begränsa fristående skolor. Det är inte kunskap som är fokus för regeringens förslag.

Socialdemokraterna hävdar gång på gång att de vill värna valfriheten. Men i varje förslag regeringen lagt fram under våren begränsar de i stället möjligheten att välja. Det är inget de säger rakt ut därför att de vet att 3 av 4 föräldrar tycker det är viktigt att kunna välja. 

Regeringen menar att de ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. I klartext innebär det att inflytandet och valfriheten ska flyttas från föräldrarna till de kommunala tjänstemännen och politikerna. 

Föräldrar som valt en särskild pedagogisk inriktning, som exempelvis Montessori, ska inte längre få förtur från förskola till en skola med samma pedagogiska inriktning. Och föräldrar som vill söka sig till en populär friskola ska inte längre få ställa sitt barn i kö. De ska istället bli hänvisade till att de genom lotten kan få en plats på skolan – det är mer rättvist, menar regeringen. 

Skolan ska verka för en ”allsidig social sammansättning”, något Diskrimineringsombudsmannen varnat för kan öka risken för diskriminering. Krav på en allsidig sammansättning kommer tvinga skolor att gruppera och kategorisera sina elever utifrån ett antal faktorer. Kanske är det etniciteten eller möjligtvis socioekonomiska faktorer som ska avgöra – ingen vet säkert eftersom regeringen inte har preciserat. Klart är att var du bor och vem du är kommer spela större roll än vart du vill ta dig.

Vägen till helvetet kantas av goda intentioner, brukar det heta. Och när skolan lastas med alla andra uppgifter än att förmedla kunskap riskerar ambitionerna att tippa allt över ända. Det är det som sker när Socialdemokraterna monterar ned valfriheten för föräldrar och elever. Och bygger hela sin skolpolitik på att sänka de fristående skolorna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa