Vikbar pinne och varningssignal kan stoppa påkörningar

Lastbil fast under viadukten på Vasavägen.

Lastbil fast under viadukten på Vasavägen.

Foto: Johan Petersson

Insändare2023-08-08 06:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är för mig fullkomligt ofattbart hur kommunens trafikplanerare och kanske Vägverkets experter i någon sorts symbios, kunnat undgå att veta, att trafik på en dubbelriktad trafikled kommer från båda hållen, i det här fallet både från Carlavägen och Vasavägen. Att då sätta ett skyddshinder tvärs över hela trafikledens bredd, varav halva konstruktionen till råga på allt hamnar efter den viadukt, som hindret ska skydda, – ja, jag förstår att det kan vara av byggnadstekniska skäl – men att totalt bortse från att höga fordon kan komma också från andra hållet tycker jag verkar mer än lovligt korkat.

Förresten, hur mycket lägre är fria höjden under balken, jämfört med den under viadukten? Vad hade hänt om den olycksdrabbade bilen kommit på Carlavägen? Troligen katastrof även då…

Om ni, ansvariga, frågat mig eller vilken som helst tänkande individ, så hade ni fått ett oräkneligt antal vida bättre och billigare lösningar än den ni ödslat skattemedel på. Bara grundläggningen och fundamenten till stålbalken måste ha kostat en hel del. 

Här bjuder jag fritt och för intet på min alternativa lösning:

Placera en stolpe mitt i Carla- respektive Vasavägen i god tid före viadukten. Stolpen placeras där gatan är avsmalnad, alltså där bara en (1) hög bil kan passera i riktning mot viadukten. Stolpen förses med en vikbar ”pinne” på rätt höjd – som startgrinden i ett slalomåk. Pinnen behöver inte vara längre än att den säkert når ut till fordonet. Till pinnen kopplas en strömbrytare som tänder en kraftfull varningssignal, helst både blinkande rödljus och ljud, så att sömniga och ouppmärksamma chaufförer, svenska som utländska, vaknar upp och inser att nu är det fara å färde. Ja, jag vet, det kan ju finnas last på mitten eller vid bortre kanten av fordonet dit pinnen inte når, visst, men om pinnen i sig görs synlig med en LED-ljusrand, så kanske den kan väcka en chaufför bara genom sin existens. När ett fordon är för högt viks pinnen undan, sluter kontakten och larmet tänds. 

Vad gäller den nuvarande stålkonstruktionen kan den säkert, visserligen till stora kostnader men ändå, monteras ner och återbrukas på något lämpligare sätt. För kom nu inte bara och säg att ni nu ska bättra er och sätta upp en likadan stålbalk på Vasavägssidan om viadukten.