Så minskar vi arbetslösheten i Flen

I Flen är alltför många ofria på grund av arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd, skriver Liberalerna.
I Flen är alltför många ofria på grund av arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd, skriver Liberalerna.

Insändare 29 juli 2022 07:29
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett arbete är mer än en lön. Det ska alltid löna sig att arbeta. Att ha ett jobb och egen försörjning ökar människans frihet. I Flen är alltför många ofria på grund av arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd. Så kan vi inte ha det.

  • En snabbare väg in i det svenska samhället. Språkkrav och språkstöd för kärnyrken inom vård, skola och omsorg är ett måste. I dag kan SFI, praktik-platser och olika former av bidrag varvas i åratal. Så kan vi inte ha det.
  • En arbetsmarknad i obalans. Flen har en växande arbetskraftsbrist där företagen har svårt att hitta kompetens samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög. Så kan vi inte ha det.

Hur ser möjligheterna ut?                                                                              

  • Integration på riktigt. SFI ska följa en tydlig progressionstrappa med kontrollstationer vid varje steg och en yttre tidsgräns. Efter fullgjord SFI ska man ha fått förutsättningar att komma ut i arbete och försörjning. Så kan vi ha det.
  • Fler arbetstillfällen kräver bättre företagarvillkor. Flen behöver uppmuntra entreprenörer och företagare genom ett gott företagsklimat. Kompetensförsörjning kräver utbildning med vuxenutbildning, högskolor och universitet. Yrkeshögskolor ger effektiv utbildning som är kopplad till behovet på den regionala arbetsmarknaden. Flen behöver ett förstärkt fokus på näringslivet, för att bland annat attrahera nya etableringar. Så kan vi ha det.
  • Campus Flen. Sverige ligger långt framme inom digitalisering och har varit grogrund för flera av världens mest framgångsrika företag inom teknik- och internetområdet. Det finns alla möjligheter för Flen att vara en miljö som lockar unga, snabbväxande företag att etablera sig här. Så kan vi ha det.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa