(M)äster (S)kräddare och den nya skolan i Marielund

Sofia Könberg (L) berättar sagan om (M)äster (S)kräddare och den nya skolan.

Sofia Könberg (L) berättar sagan om (M)äster (S)kräddare och den nya skolan.

Foto: Anders Wiklund (TT)

Insändare2024-05-30 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En gång i tiden kom de boende i Mariefred till (M)äster (S)kräddare och bad om en ny skola i Marielund.

"Visst, det ska bli en F-9-skola i Marielund”, svarade (M)äster (S)kräddare. ”Inom fem år, senast 2025!"

Efter en tid kom Mariefredsborna tillbaka.

"Jaså, skolan?" sa (M)äster (S)kräddare. "Den blir så fin så, men det bidde inget högstadium, men det bidde en F-6-skola, till 2026. Kom tillbaka då."

Tiden gick, och Mariefredsborna återvände.

"Jo, skolan blir riktigt bra, men vi får se när den ska byggas", sa (M)äster (S)kräddare. "Men det blir tillfälliga bildningspaviljonger till höstterminen 2025. Kom tillbaka då."

Ytterligare en tid gick, men då fick Mariefredsborna höra något annat.

"Bildningspaviljongerna? Nej, det bidde inga. Men det blir en ny skola till 2027 eller 2028 eller senare, det lovar vi!"

Åren och mandatperioderna gick, och varje gång fick Mariefredsborna höra samma sak. Löften om en ny skola som skulle bli av "snart". Men vad fanns där när Mariefredsborna tittade noga?

Ingenting! Precis som i sagan om Mäster Skräddare, där rocken som skulle sys blev till ingenting.
 

På barn-och utbildningsnämnden den 28 maj fick Liberalerna och den övriga oppositionen i Strängnäs kommun besked om att skolan i Marielund kommer att skjutas på framtiden och att paviljonger i väntan på den permanenta skolan inte längre föreslås (slutgiltigt beslut kommer att fattas på nämnden i juni). Liberalerna anser att hanteringen är katastrofal. Barnen i Mariefred och Marielund förtjänar så mycket mer än tomma löften och förhalningar. 

Mariefreds skola är sedan många år överfull, vilket både barnen och lärarna dagligen lider av. Vi kan inte längre vänta på (M)äster (S)kräddares nästa tomma löfte. Det behövs en verklig satsning på utbildning och skollokaler nu!

undefined
Sofia Könberg, Liberalernas gruppledare i Strängnäs.