Sämre tider att vänta framöver

Insändare 16 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oaktat vilket block som vinner årets riksdagsval kommer flertalet av vår befolkning att få påtagligt sämre levnadsstandard framöver. Orsakerna bottnar i sedan många år försämrad utbildning med brist på kompetens för yrkesliv som följd. Konsekvenserna av detta blir oundvikligen sämre skola, vård och omsorg.

Till detta kommer att kapitalistiska intressen tillåtits bre ut sig inom nämnda områden, på bekostnad av de enskilda människornas bästa. Ekonomiskt vinsttänkande är en dominerande faktor inom privat ägande. Så har det alltid varit. Men under mitten av 1900-talet var det Staten, det vill säga skattebetalarna, som styrde skolan, vården och omsorgen. Varvid vi hade ett rättvisare samhälle.

När vi till allt detta lägger två års grasserande pandemi, krigstillstånd i Europa med chockhöjningar av priset på energi och mat, samt hög inflation och sämre valuta, så blir prognosen för vår välfärd och det liv vi så länge betraktat som normalt, minst sagt dyster. Den lilla möjlighet vi har för att mildra denna utveckling är samarbete – inom alla områden. Vi har inte längre tid med politisk pajkastning. Alla partier måste gemensamt skapa optimala lösningar på uppkommande problem. Grannar och kommuner måste lösa sina problem tillsammans. Vi måste helt enkelt hjälpa varandra i en svår tid! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa