SD-regeringen står helt handfallen inför kostnadskrisen

Sofia Amloh (S).

Sofia Amloh (S).

Foto: Sandra Nordin

Insändare2024-01-22 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För många är det svårt att få ekonomin att gå ihop under december och januari då flera hushåll ofta har större utgifter samtidigt som barnen är hemma från skolan, förskola och fritids vilket ökar utgifterna ytterligare.

Vi ser hur inflationen påverkar prisnivåerna samtidigt som flera kämpar med höga elräkningar under vinterhalvåret. Vi ser hur civilsamhället larmar om familjer som inte har råd med nya vinterkläder till sina barn inför vintern.

Sverige blir allt fattigare. Vi socialdemokrater vet att det är fullt möjligt att både bekämpa inflationen och samtidigt stå på barnfamiljernas sida.

SD-regeringen stå helt handfallen inför kostnadskrisen. Finansminister Svantesson behöver ta ansvar för den svenska ekonomin och dess utveckling. För många barnfamiljer spelar barnbidrag och underhållsstöd stor roll för att förstärka ekonomin när privatekonomin står inför utmaningar.

Vi socialdemokrater har därför föreslagit att ett extra barnbidrag betalas ut under 2024. Den ekonomiska krisen drabbar alla hushåll men kanske särskilt de ensamstående föräldrarna. Vi föreslår därför en tillfällig höjning av underhållsstödet med 500 kronor i månaden under det första halvåret 2024.

Alla som bor i Sverige ska känna tillit och trygghet. Det kräver ett nytt politiskt ledarskap. Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 visar att sammanhållning i en svår tid är möjligt.