Se skolan som en investering – inte en budgetregulator

Vi står inför en skolkris i Eskilstuna, skriver fyra lokala företrädare för Liberalerna.

Vi står inför en skolkris i Eskilstuna, skriver fyra lokala företrädare för Liberalerna.

Foto: Henrik Montgomery (TT)

Insändare2024-05-04 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står inför en skolkris i Eskilstuna. Den politiska majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, genomför nu ogenomtänkta besparingar på skolan som kommer att få stora konsekvenser. Dessa konsekvenser kommer att bli särskilt påtagliga för de barn och unga som har behov av särskilda insatser för att klara av skolgången vilket får oss i Liberalerna att kraftigt ifrågasätta S och M:s prioriteringar. Vi har redan i dag utmaningar kring elever med dåliga kunskapsresultat och stora delar av årskullarna saknar gymnasiebehörighet eller går ut ur gymnasiet utan fullständiga betyg. Detta samtidigt som Eskilstuna har en av Sveriges högsta arbetslösheter.

Det senaste budet är att över 200 tjänster kommer att försvinna från förskola och skola. Kom då ihåg att Eskilstuna kommun hade ett stort ekonomiskt överskott förra året, totalt var det på närmare tvåhundra miljoner kronor. Liberalerna har tidigare krävt att 35 procent av dessa, totalt 70 miljoner kronor, ska gå till skolan – just för att mildra effekterna av de här ogenomtänkta nedskärningarna. Att i detta läge sätta skolorna på svältdiet och tvinga fram stora uppsägningar av personal som kan hjälpa elever att klara skolgången, hitta tillhörighet och få bra förebilder kan inte ses som annat än en smärre katastrof.

Med kommande nedskärningar riskerar barn med resurs att bli av med dessa vilket kan få förödande konsekvenser. Skolor tvingas att minska på antalet elevassistenter, kuratorer och skolsköterskor vilket är ett hårt slag mot elevhälsan som istället behöver stärkas. Skolbibliotek riskerar att bli obemannade, inga logopeder anställs och lärare sägs upp i såväl grund- som gymnasieskolan. Allt detta i motsats till hur förskola och skola bör bedriva sin viktiga verksamhet enligt oss liberaler.

Liberalerna kommer alltid prioritera skolan för vi vet att en lyckad skolgång är grunden för framtiden och därför kommer vi finnas med på lördagens manifestation på Fristadstorget, arrangerad av Sveriges Lärare Eskilstuna tillsammans med Kommunal Eskilstuna.

Det är dags för Socialdemokraterna och Moderaterna att se skolan som en investering – inte en budgetregulator.