Sjukvården borde ta lärdom av industrin

Insändare 28 juni 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Signaturen ”Desperat skattebetalare” på insändarsidan den 17/6-22 har alldeles rätt om sjukvårdens undermåliga organisation.

Om Volvo hade haft samma organisation som sjukvården skulle företaget fortfarande tillverkat Volvo Amazon med B-18 motorer även under 2020-talet.

Hur kan sjukvården förändras? Inte som man tycks tro i ledningen, genom att digitalisera mera och låta patienterna ta större ansvar för sitt eget välbefinnande genom appar och chattar.

Ta lärdom av industrin. Hur organiserar man en effektiv sjukvård som fungerar på alla nivåer i hierarkin?

Börja ”längst ned” med att fråga undersköterskor hur dom skulle vilja jobba för att få en bra fungerande arbetssituation och arbetsmiljö. Fortsätt med sjuksköterskor. Hur skulle de vilja arbeta för att få en effektiv trivsam arbetsmiljö?

Läkarna, hur vill dom jobba för att bli så effektiva för patienterna som möjligt? Läkare ska inte sitta och skriva rapporter, statistik, journaler mm. Läkarna ska behandla patienter.

Gå sedan igenom avdelning för avdelning. Samarbete mellan avdelningarna måste stärkas. Patienter kan, ganska ofta, lida av flera sjukdomar vilket kräver samarbete mellan avdelningar och olika sjukhus. Ett enkelt gemensamt (för hela Sverige) datasystem måste implementeras.

Till slut blir säkerligen ett antal ”högavlönade” mellanchefer och andra icke sjukvårdsutbildade administratörer över och kostnaden för dem kan tillföras sjukvården.

Risken är väl att beslutsfattarna ser sina jobb hotade och kommer att fortsätta i gamla fotspår och känna sig nöjda med att ”tillverka Volvo Amazon” även i fortsättningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa