Skapa en bolagsövergripande pool av lokförare

Jag uppmanar de som på olika sätt ansvarar för svensk järnväg att se till att det snarast skapas en gemensam personalpool av lokförare., skriver Håkan Mattsson, Eskilstuna.

Jag uppmanar de som på olika sätt ansvarar för svensk järnväg att se till att det snarast skapas en gemensam personalpool av lokförare., skriver Håkan Mattsson, Eskilstuna.

Foto: David Gagnert

Insändare2022-11-18 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla tågbolag har, som vi tågresenärer bittert fått erfara, stora problem med kraftiga förseningar och inställda avgångar. Ansvariga för de olika bolagen anger samma grundorsak till problemen, bristen på lokförare, och detta problem kan faktiskt minska rejält om bolagen börjar samarbeta och skapar en gemensam personalpool med lokförare.

Hos SJ har hundratalet lokförare slutat i år eftersom ett strulande verktyg för schemaläggning samt personalbrist gett dåliga arbetsförhållanden. Bolagets VD Monica Lingegård har framträtt i olika media och beklagat situationen. “Jag kan bara be om ursäkt till medarbetarna sa hon i Ekots lördagsintervju den 24 september.

 MTR Mälartåg anger att bristen på förare är orsaken till att man nu gör om tidtabellerna och erbjuder färre avgångar än tidigare. "Vi ser att den här lokförarbristen, för MTR:s del i alla fall, kommer leva under hela 2023" säger Göran Gullbrand, strateg för trafik och infrastruktur på Mälardalstrafik, till Sveriges Radio den 9:e november. 

Lokförarbristen påverkar också godstrafiken. Bristen på lokförare leder till att färre godstransporter görs på järnväg och att mer fraktas med lastbil säger Markus Gardebring på godstågföretaget Green Cargo till Sveriges Radio den 31 oktober.

En nästintill “religiös” övertro på fördelar med avreglering, privatisering och bolagisering de senaste decennierna har gjort att ansvariga politiker delat upp svensk järnvägstrafik på ett antal separata bolag. När nu varje bolag skall ha sin egen pool av lokförare så försvinner de stordriftsfördelar som fanns när SJ själva hanterade den svenska järnvägen. Det är självklart mer sårbart och svårplanerat när varje tågbolag skall ha sin egen “lilla” pool med förare. En sjuk lokförare har naturligtvis större negativ inverkan på en personalpool med få lokförare än på en pool med många förare. En större pool ger bättre flexibilitet och är mindre känslig för störningar.

Jag uppmanar de som på olika sätt ansvarar för svensk järnväg att se till att det snarast skapas en gemensam personalpool av förare. Ge dessutom lokförarna bättre villkor vad gäller arbetstidsplanering och löner så att personalomsättningen minskar.