Slappt oppositionsarbete

David Aronsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Strängnäs fullmäktige.

David Aronsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Strängnäs fullmäktige.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-07-10 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en artikel den 30 juni skriver Strengnäs tidning om beslutet i Teknik- och fritidsnämnden att gå vidare med upphandling av sporthallen på Larslunda.

Erik Granbäck som är kommunens byggprojektledare kommenterar i artikeln att ingen reserverat sig mot upphandlingen utan bara mot att kontorschefen får slutföra upphandlingen. Det stämmer inte. Enligt protokollet yrkade ingen ledamot avslag på någon punkt. Nämnden gick till ett enhälligt beslut i enlighet med framlagt förslag.

Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Strängnäspartiet valde att använda reservation mot ett enhälligt nämndbeslut för att lämna in vad som i bästa fall kan ses som protokollsanteckningar i form av brasklappar.

Det är något annat än det försök till återremiss från oppositionen som Vänsterpartiet också deltog i när fullmäktige beslutade att utöka kostnadsramen för Larslundaprojektet med 140 Mkr baserat på otydligt underlag.

Att inte försöka få till en återremiss för att komplettera underlaget eller gå rakt av på avslag, utan att istället acceptera förslaget men sen ändå lämna in reservationer är slappt oppositionsarbete. Nu gick en enhällig nämnd vidare med upphandlingen och stödde att kontorschefen slutför upphandlingen, oavsett vilka skrifter som sen lämnades in efter mötet.

Vi tycker det är positivt att kommunen kan gå vidare till upphandling för att få en central och tillgänglig arena för våra idrottsföreningar.

Ted Danson, ersättare Teknik- och fritidsnämnden och fullmäktige

David Aronsson, gruppledare fullmäktige Vänsterpartiet Strängnäs