Statlig skola ger alla barn samma möjligheter

Insändare 24 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är lösningen på många av Sveriges problem. Alla vinner på en bra skola. Men Sverige och Flen i synnerhet upplever en skolkris. Varje år är det 40 procent av eleverna som inte klarar grundskolan i Flens kommun! Och den nivån har vi haft i Flen de senaste åtta åren.

Nationella mätningar visar att var tredje elev tycker att grundskolan är stökig och var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatta för hot och våld. Det är en alarmerande utveckling.

I stället för att fokusera på utbildningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Liberalerna väljer en annan väg. Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja, samtidigt som vi inte blundar för att det idag finns friskolor som inte lever upp till vad man kan förvänta sig.

Liberalerna vill satsa 16 miljarder mer på skolan under de närmaste åren och är det parti i Riksdagen som satsar mest på skolan. Skolan är en nationell angelägenhet. Det är hög tid att staten tar över finansieringsansvaret för skolan.

Om en nationell skolpeng införs enligt Liberalernas förslag skulle skolorna i Flens kommun få ytterligare cirka 18 miljoner kronor per år. Det innebär en höjning av elevpengen med 9 procent vilket skulle motsvara 30 lärartjänster eller förstärkta resurser till läromedel med mera.

Kommunaliseringen av skolan i början på 1990-talet är ett misslyckande. Liberalerna vill att staten återtar ansvaret för skolan så att alla barn oavsett bakgrund eller var de bor i landet får förutsättningarna som krävs för att lyckas och bli sitt bästa jag.

Den som lyckas i skolan kommer nämligen också lyckas i livet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa