Stöd till familjer och föreningar ska öka barns rörelse

Insändare 8 augusti 2022 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det svenska föreningslivet är ryggraden i ungdomars möjlighet till en utvecklande och meningsfull sysselsättning. Rörelse och motion är grunden till att lyckas med studier och må bra. Träning i grupp är utvecklande och lär våra unga att ta ansvar, ta hand om varandra och knyta sociala band.

Före pandemin deltog 78 procent av ungdomarna i föreningslivets aktiviteter. Under pandemin minskade den siffran för vissa idrotter 20-30 procent.

Många föreningar drabbades ekonomiskt under pandemin och tvingades minska sin verksamhet. De behöver hjälp och stöd för att kunna fortsätta erbjuda alla som vill delta en plats.

Familjer har fått det tuffare ekonomiskt under de senaste mandatperioderna. Många har i dag svårt att låta barnen delta i fritidsaktiviteter. I stället söker sig många till andra typer av grupper och gäng, vissa till och med till kriminalitet.

Vi kristdemokrater vill införa stöd till föreningarna i form av utbildade kommunala fritidsledare. Föreningar kan nyttja dessa för att starta nya grupper, nya verksamheter för personer med funktionsvariationer eller stötta föreningar när ledare fattas.

Vi kristdemokrater vill införa ett fritidskort till familjer för att hjälpa dem att sätta sina barn i fritidsaktiviteter. Fritidskortet är ett förslag som funnits med i vår politik länge, nu är det dags att införa det i Eskilstuna.

Vi Kristdemokrater vill ge föreningar och familjer möjligheten att ta hand om våra ungdomar och genom de ideella föreningarna skapa fler goda människor.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa