Stoppa bygget av ny skola i Mesta

Insändare 12 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny skola i Mesta ser ut att ha godkänts. Skolan är tänkt att byggas på ett område som är uppskattad plats för barn och ungdomar att spela fotboll på. Korkat kan man tycka, ja, men det är inte det enda som är korkat med denna idé om en ny F-9 skola i Mesta.

Söder om Eskilstuna centrum har vi utsatta områden som Nyfors, Bellmansplan, Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Men vi har även medelklass och överklass områden som Stenby, Västermalm, Mesta och Borsökna. För oss, vuxna, är skillnaden mellan dessa områden tydlig men ändå komplex. Det finns skillnad i kultur, ekonomi, värdegrund, klass mm. Men det finns inte och bör Inte finnas skillnad i hur vi värderar eller ser på barnen i dessa områden.

Skolan är vår största integrationsarena. Alla barn har skolplikt. Barns utveckling, inkludering och integrering går genom skolan och ut i vuxenlivet. Utöver att vara en plats för barn att lära sig nya saker i flera olika ämnen är det även en plats för barn att skapa och knyta kontakter samt etablera nätverk som håller i många år framöver. Tolerans och acceptans utvecklas. Skolan är helt avgörande för många barns möjlighet att få träffa barn från andra områden än sitt eget område. Det är i skolan vi har störst chans att uppnå större jämlikhet oavsett bakgrund. Genom att ge barnen möjlighet till att nätverka och knyta vänskapsband med barn från andra områden så skapar vi broar som sträcker sig över samhällsklasser och kulturer.

Det är nu vi kommer fram till poängen. I södra Eskilstuna har vi Lagersbergsskolan som är en F-6 skola. Lagersbergsskolans mellanstadie är södra Eskilstunas största integrationsarena. Varför? Jo, för att här under tre härliga år med fantastiska pedagoger, får barn från Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp gå i skolan med barn från Mesta och Borsökna. Detta sker eftersom Mestaskolan för närvarande endast har upp till årskurs 3 och därefter får barnen från Mesta och Borsökna en fin möjlighet att börja på Lagersbergsskolan. Denna interaktion mellan barn från olika samhällsklasser har en enorm positiv påverkan på vårt lokal samhälle.

Genom att bygga upp en F-9 skola i Mesta förlorar vi arenan där samhällsklass och kultur inte utgör en barriär för om dessa barn får träffas på regelbunden basis eller inte. Mestaskolan F-9 är en grogrund för att skapa tydliga gränser mellan samhälle, klass, områden och ghettoisering av Lagersberg och Råbergstorp. Vår stad kommer allt mer likna Stockholm och dess förorter.

Stoppa bygget, rädda vårt samhälle!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa